25maj2019

TOP 500

Kategoria: Uncategorised

Top 500 Cambridge 40.10 grupowe

Top500 Innovators - Cambridge #2 (grupa 35.11)

Pełna lista uczestników jedenastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Łukasz Augustyniak, Politechnika Wrocławska, Wydział Infomatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 2. Agnieszka Baran, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 3. Grzegorz Basak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Monika Danielewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 5. Piotr Drączkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 6. Agnieszka Fornalczyk, Instytut Technologii Metali, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 7. Katarzyna Gaca, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 8. Łukasz Garlak, Jagiellońskie Centrum Innowacji
 9. Piotr Golec, Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
 10. Aleksandra Gruca, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Informatyki
 11. Tomasz Hyla, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 12. Rafał Igielski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Katedra Biotechnologii Roślin
 13. Mariusz Kaleta, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 14. Anna Kańtoch, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 15. Konrad Kowalczyk, AGH, Katedra Elektroniki
 16. Tomasz Kraszewski, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Informatyki
 17. Marta Kuta, AkademiaGórniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 18. Przemysław Łabuz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 19. Małgorzata Lalicka, Politechnika Krakowska
 20. Jagoda Lazarek, Instytut Informatyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
 21. Tomasz Magiera, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 22. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 23. Justyna Możejko-Ciesielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii
 24. Paweł Nakielski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 25. Dorian Nowacki, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 26. Magdalena Ornatowska , Biuro Miedzynarodowych Projektów Badawczych , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 27. Alicja Ostrowska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 28. Władysław Papacz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 29. Bernard Piechal, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 30. Magdalena Rutkowska-Sowa, Politechnika Białostocka, Zespół ds. Ochrony Własności Intelektualnej; Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Własności Intelektualnej
 31. Krzysztof Tomaszewski, Katedra Anatomii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 32. Magdalena Topczewska, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Oprogramowania
 33. Anna Wójtowicz-Krawiec, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Zakład Bioinżynierii Warszawa
 34. Katarzyna Wybrańska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 35. Magdalena Zabochnicka-Świątek, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Kategoria: Uncategorised

Top 500 Stanford 35.12 grupowe

Top500 Innovators - Stanford jesień 2015 (grupa 35.12)

Blogi uczestników dwunastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Oficjalny blog grupy 35.12
ZOBACZ BLOG
Pełna lista uczestników dwunastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Kamila Borowczyk, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska
 2. Beata Całka, Wojskowa Akademia Techniczna
 3. Tomasz Czech, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
 4. Magdalena Gewartowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 5. Tomasz Kamiński, ICHF PAN - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademi Nauk
 6. Joanna Karczewska-Golec, Uniwersytet Gdański oraz American Society for Microbiology
 7. Krzysztof Kluza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 8. Edyta Krzystała, Politechnika Śląska
 9. Michał Krzyżaniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 10. Szymon Kugler, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 11. Andrzej Kuśmierz, Akademia Leona Koźminskiego
 12. Katarzyna Kwaśny, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 13. Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski
 14. Michał Maciejewski, CERN, Politechnika Łódzka
 15. Mariusz Mąsior, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 16. Małgorzata Moczkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa WIejskiego w Warszawie
 17. Justyna Moskwa, Uniwesytet Medyczny w Białymsoku
 18. Wiktor Nowakowski, Politechnika Warszawska
 19. Andrzej Ożadowicz, AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
 20. Edyta Petters, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 21. Wojciech Przygocki, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja UAM
 22. Paweł Rokicki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 23. Joanna Ronowicz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 24. Cezary Samojłowicz, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 25. Jarosław Selech, Politechnika Poznańska
 26. Aleksandra Szkudlarek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 27. Jan Tarka, Politechnika Wrocławska
 28. Dariusz Ulbrich, Politechnika Poznańska
 29. Daniel Zając, Politechnika Opolska
 30. Martyna Zdziarska, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Top 500 Stanford 35.12 grupowe

Kategoria: Uncategorised

Top 500 Berkeley 35.13 grupowe

Top500 Innovators - Berkeley jesień 2015 (grupa 35.13)

Uczestnicy Programu Top500 Innovators przydzieleni do ostatniej grupy wyjazdowej (35.13) odbywali 9 tygodniowy pobyt (28.09.2015 – 27.11.2015) w University of California, Berkeley. Organizatorem szkoleń w Uniwersytecie Kalifornijskim była jedna z wiodących światowych jednostek w edukacji z zakresu MBA Entrepreneurship - Haas School of Business. Grupa składała się z naukowców reprezentujących różne dyscypliny, m.in.: medycynę, biologię, weterynarię, chemię, inżynierię środowiska, informatykę, inżynierię materiałową, mechanikę, architekturę, a także specjalistów zajmujących się ochroną własności intelektualnej oraz transferem technologii. W trakcie programu odbywały się zajęcia wykładowe i warsztatowe prowadzone przez wybitnych praktyków biznesu oraz naukowców, a także liczne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Wśród tematów zajęć znalazły się: Modern Corporate Entrepreneurship, Effective Execution and Teamwork, Effective Forecasting, Managing Innovation, Doing a Startup in Europe Academic Commerce oraz Design Thinking. Odwiedziliśmy ponad 10 firm, w tym między innymi: Oracle, Flextronics, Segate, Intuitive Surgical i Google. Każdy z uczestników programu odbył również staż. Część osób odbywała staże na uczelni (towarzysząc przy pracach grup naukowców), część w firmach prywatnych (np. Pax Waters) czy też akceleratorach biznesu (np. QB3) . Uczestnictwo w Programie było również szansą na poszerzenie siatki kontaktów i organizację spotkań z wybranymi przez siebie naukowcami czy też przedstawicielami biznesu z Doliny Krzemowej. Kilkorgu z nas udało się nawiązać owocną współpracę naukową.

Blogi uczestników trzynastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Blog uczestniczki Programu, Agnieszki Labus
ZOBACZ BLOG
Blog grupowy prowadzony przez uczestnika Programu, Pawła Potakowskiego
ZOBACZ BLOG
Pełna lista uczestników trzynastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Łukasz Bogdan, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Grzegorz Borowik, Politechnika Warszawska
 3. Michał Capierzyński, Uniwersytet Gdański: Centrum Transferu Technologii/Wydział Prawa i Administracji
 4. Katarzyna Capłap, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 5. Igor Dzięcielewski, Instytut Wysokich CiśnieńPAN
 6. Anna Foltyniak-Pękala, CITT Akademii Techniczno-Humanistycznej
 7. Ida Franiak-Pietryga, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Anna Gayer, Politechnika Warszawska
 9. Izabela Gołębiewska, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 10. Adrian Janiszewski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Dorota Kamińska, Politechnika Łódzka
 12. Joanna Kuczynska-Siehien, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
 13. Milena Kulesza, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 14. Agnieszka Labus, Politechnika Sląska
 15. Karol Magiera, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
 16. Katarzyna Matras-Postołek, Politechnika Krakowska
 17. Rafał Mech, Politechnika Wrocławska
 18. Rafał Michalski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.
 19. Justyna Morawska Płoskonka, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 20. Robert Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Anna Niemczyk-Wojdyła, Uniwersytet Śląski
 22. Renata Olejnik, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski
 23. Martyna Pieniążek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 24. Michał Piotrowski, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
 25. Jolanta Polak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 26. Paweł Potakowski, KUL Creative sp. z o.o., KUL
 27. Krzysztof Rzecki, Politechnika Krakowska
 28. Urszula Skalska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (dawny Instytut Reumatologii)
 29. Mateusz Skałoń, Politechnika Krakowska
 30. Karol Stasiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
 31. Rafał Uryniaż, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 32. Joanna Wieleba, CTT Intech (Instytut Niskich Temperatur), ChemSpin (Instytut Chemii Przemysłowej)
 33. Karolina Wojtowicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 34. Małgorzata Wzorek, Politechnika Opolska
 35. Ewa Żbikowska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kategoria: Uncategorised

Top 500 Innovators

Podsumowanie VII Meet-upu Top 500 Innovators 03-07-18 - 17-18. maja br. odbył się VII Meet-up Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Była to wyjątkowa okazja do spotkania brytyjskich specjalistów, którzy założyli i z sukcesem prowadzą startupy. W wydarzeniu uczestniczyła też grupa wiodących polskich specjalistów z zakresu innowacji i transferu technologii. More detail
Podsumowanie MedTrends 2018 30-05-18 - W dniach 23­‐24 maja 2018 w Zabrzu odbyło się IV Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia - MedTrends 2018. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z wydarzenia. More detail
Stowarzyszenie Top 500 Innovators wspiera po raz kolejny konferencję biowęglową! 14-05-18 - Zapraszamy do udziału w III Konferencji "Biowęgiel w Polsce - nauka, technologia, biznes", która odbędzie się 28 maja 2018 r. w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się tematyką biowęgla, biomasy i gospodarki cyrkulacyjnej, producentów biomasy, dostawców technologii do pirolizy biomasy, przedstawicieli kompostowni oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku biomasy w Polsce i na świecie. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciel... More detail
Zaproszenie na VII Meet-up Stowarzyszenia Top 500 Innovators 17-04-18 - VII Meet-up Stowarzyszenia Top 500 Innovators to światowe innowacje, międzynarodowi eksperci, praktyczne warsztaty. Wydarzenie zgromadzi członków Stowarzyszenia oraz wiele osób zainteresowanych współpracą i wymianą doświadczeń. Interesujesz się nauką i biznesem? To wydarzenie jest dla Ciebie! 
Więcej informacji oraz rejestracja na: www.top500meetup.pl (do 22 kwietnia koszt biletów niższy o 20%!) More detail
IV edycja międzynarodowej konferencji MedTrends 17-04-18 - Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako patrner wydarzenia, zaprasza na IV edycję międzynarodowej konferencji MedTrends – Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia organizowanej w dniach 23-24.05.2018 w Zabrzu. Tematyka konferencji MedTrends będzie poświęcona aktualnym trendom, problemom i wyzwaniom w nowoczesnej ochronie zdrowia w Polsce i Europie. More detail
Zaproszenie na Impact'18 17-04-18 - Stowarzyszenie Top 500 Innovators ma zaszczyt już po raz kolejny być partnerem konferencji Impact'18, które odbędzie się 13 i 14 czerwca w Krakowie pod hasłem "Make an impact and define tomorrow with us". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.impactcee.com. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie! More detail
Już za dwa tygodnie konferencja Innovation SAR pod patronatem Stowarzyszenia 11-04-18 - Bardzo serdecznie zapraszamy 24 kwietnia br. do Reduty Banku Polskiego w Warszawie na konferencję Innovation SAR. Konferencja poświęcona jest innowacjom z zakresu marketingu oraz komunikacji. Istotny obszar poruszany w ramach konferencji to edukacja i kreaowanie innowacyjnych postaw poprzez analizę studiów przypadku. Stowarzyszenie objęło konferencję patronatem. More detail
Życzenia Wielkanocne 30-03-18 - Zarząd Stowarzyszenia składa Naszym członkom oraz partnerom życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych. More detail
Stowarzyszenie Top 500 Innovators patronem Wolves Summit 16-03-18 - Siódma konferencja Wolves Summit odbędzie się w Warszawie 10-11 kwietnia 2018 r. Przewiduje się udział nawet 2500 uczestników oraz 400 startupów z ponad 60 krajów. Tuż przed najnowszą edycją imprezy odbędą się dodatkowa specjalistyczna konferencja. Wolves Hardware & R&D to pierwsze w Polsce i unikatowe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie networkingowe poświęcone tematyce Hardware & R&D. Uczestnikami będą startupy, inwestorzy, korporacje i przedstawiciele świata nauki. More detail

Kategoria: Uncategorised

Mapa uczestników


Pokaż Top500 Innovators na większej mapie

Kategoria: Uncategorised

Kontakt

 Korespondencję do Zarządu Stowarzyszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Stowarzyszenie Top500 Innovators
ul. Koszykowa 80 lok. 3
02-008 Warszawa
Polska

Kategoria: Uncategorised

Partnerzy projektu Boomerang

Boomerang istnieje dzięki współpracy ośrodków z całej Polski. Każde z miast lokalnie organizuje salę oraz rozsyła informacje o spotkaniu Boomeranga, natomiast transmisja odbywa się dzięki Platformie Obsługi Nauki PLATON. Transmisja nie zawsze odbywa się we wszystkich miastach - zależy to od tematyki spotkania i lokalnego zainteresowania danym zagadnieniem.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
   Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego  Platforma Obsługi Nauki PLATON
 pcz-wydzial-srodowiska    
   
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologi Uniwersytetu Warszawskiego
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Politechnika Częstochowska

 
UMCS
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
inLab UMK

 
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Warszawska
 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  radio-kampus  logotyp us
  p cz

 

 

Top 500 Innovators w mediach

Puls Bizensu 11.01.2015 - Magowie cyberbezpieczeństwa 13-01-16 - Ten bizensowy dziennik opisał inicjatywę, w której istotn... More detail
Kierunki zmian - Współpraca nauki i biznesu - artykuł Konrada Frontczaka 26-05-15 - Zachęcamy do przeczytania artykułu pt."Współpraca nauki ... More detail
Puls Biznesu - Powstał "Pakt dla Nauki" 30-04-15 - Gazeta opisuje czym jest Pakt dla Nauki. Wspomina przy t... More detail
Industrial Monitor - Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych – design thinking 30-04-15 - W artykule Leszek Chybowski oraz Dorota Idziaszczyk (absol... More detail
Forum Akademickie - Premiujemy Transfer know-how i technologii 29-04-15 - Rozmowa z prof. Stanisławem Bieleckim, rektorem Politec... More detail
nauka.gov.pl - Polskie innowacje z szansami na komercjalizację. 20-03-15 - Portal Mninisterwsta Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisu... More detail
naszbiznes24.pl - Wrocław stolicą mentorów i coachów 20-03-15 - Portal opisuje wydarzenie pt. „Dzień Mentorów i ... More detail
pg.edu.pl - Cyfrowe Pomorze – warsztaty z nagrodami dla studentów pomorskich szkół wyższych 18-03-15 - Jak informuje portal Politechniki Gdańskiej od 21 marca... More detail
pierwszymilion.forbes.pl - informacja o Kongresie E(x)plory 15-03-15 - Portal podaje informacje o Kongresie E(x)plory 2015, kt... More detail
eurofundsNEWS - zapowiedź konferencji: "Facing the Challenges in European Union." 05-03-15 - Portal zapowiada konferencję, która odbędzie się w dniac... More detail

Partnerzy i wsparcie

Innovation and Impact

Serwis Design Thinking

Studenckie Koło Naukowe Innowatora

Blog Creative Cracow