16czerwiec2019

TOP 500

Opinie

Stowarzyszenie Top 500 Innovators bierze udział w konsulacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2013 roku. Poniżej publikujemy nasze najnowsze opinie.