20kwiecień2019

TOP 500

Łódzkie Kreacje i Innowacje

Dr inż. Dorota Bociąga reprezentująca Politechnikę Łódzką promowała program Top 500 Innovators i Stowarzyszenie podczas konferencji „Łódzkie Innowacje i Kreacje”, która odbyła się 13 czerwca 2014 roku w Łodzi.

Wystąpienie pt. Wymogi, jakie gospodarka stawia nauce: Probiznesowe kreowanie innowacji – działania podejmowane przez absolwentów TOP 500 Innovators” miało na celu przedstawienie celu i założeń samego programu oraz działań, jakie podejmują absolwenci, dzięki wiedzy zdobytej podczas stażu w Dolinie Krzemowej. Dr Bociąga podkreśliła dużą rolę Stowarzyszenia Top 500 Innovators w promowaniu nauki polskiej oraz budowaniu współpracy między nauką a biznesem.

Przedstawiła przykłady dobrych praktyk, które zainicjowali absolwenci programu Top 500 Innovators. Wśród nich wskazała dwie, które są dziełem absolwentów łódzkich:

  • DT4U – pracownia Design Thinking, która znajduje się w Politechnice Łódzkiej
  • Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji PŁ
    • Wystąpienie dr Doroty Bociągi spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy zaprezentowali zarówno sektor nauki jak i biznesu.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista