20lipiec2019

TOP 500

Kreatywne Lato z Creative Cracow

Inicjatywa Creative Cracow przybliża krakowianom metody twórczego myślenia, rozwija także autorską metodykę kreatywnego myślenia i działania.W czasie wakacji CC zaprasza na kreatywne spotkania, wśród których znajdą się między innymi: cykliczne Kreatywne Śniadanie, szkolenia z kreatywności i Design Thinking, piknik czy międzypokoleniowe gry i zabawy. Wydarzenia Kreatywnego Lata z CC są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek czy branżę. Stowarzyszenie Top 500 Innovators jest patronem inicjatywy.

Szczegóły dotyczące tych wydarzeń można znaleźć na www.facebook.com/CreativeCracow

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista