16czerwiec2019

TOP 500

VI Zlot i Spotkanie Programowe Absolwentów Programu Top 500 Innovators

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Krakowie odbył się VI Zlot Absolwentów i Spotkanie Programowe Absolwentów Top 500 Innovators. Wydarzenie zostało zorganizowane na Politechnice Krakowskiej oraz w Jagiellońskim Centrum Innowacji. W Zlocie uczestniczyło blisko 200 absolwentów programu oraz zaproszonych gości.

Zlot poświęcony był budowaniu relacji między nauką a biznesem, dyskusjom na temat najlepszych dróg do innowacyjności oraz doskonaleniu własnej ścieżki kariery. Podczas Zlotu omówiono wiele spraw związanych z funkcjonowaniem i dalszym rozwojem Stowarzyszenia. Była to również doskonała okazja do networkingu.

Prezes Stowarzyszenia wraz z Organizatorami tegorocznego Zlotu

W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, których wystąpienia były dużą inspiracją dla Topowiczów i Topowiczek.

Gościliśmy Davida Whitney'a, eksperta od innowacyjności z LeadingAgile Innovation Labs. Miał on inspirujące wystąpienie na temat wpływu innowacji na współczesny biznes i świat akademicki oraz wyzwań, jakie w tym kontekście stoją przed liderami.

David Whitney

Wykład Johna Spence'a, laureata Top 100 Business Thought Leader in America, nawiązywał do skutecznego wyznaczania sobie ścieżki kariery oraz tego, jakich liderów potrzebuje współczesny świat nauki i biznesu.

John Spence wraz z Topowiczami

Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, przybliżył bieżące możliwości grantowe, a Minister Piotr Dardziński wyczerpująco opowiedział o reformie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz o jej wpływie na zwiększone możliwości procesów komercjalizacyjnych.

Prof. Zbigniew Błocki
Minister Piotr Dardziński

Nasz Zlot był również okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć Topowiczów oraz spotkań z firmami podczas trzeciej edycji Top 500 Innovators Affiliates Programme. Tym razem Spotkanie Brokerskie było poświęcone branży medycznej i bioinżynieryjnej. Podczas wydarzenia kilkoro przedstawicieli Stowarzyszenia Top 500 przedstawiło rozwiązania technologiczne bazujące na przełomowych badaniach naukowych. Uczestniczące w sesji Affiliates firmy miały również okazję na bezpośrednie rozmowy z wybranymi twórcami technologii.

Sesja Affiliates Brokerage Event

Podczas sesji Success Stories Topowicze mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia biznesowe. Jak zwykle jest to bardzo oczekiwana część Zlotu, gdyż pokazuje realny wpływ naszej działalności na sukcesy indywidualnych osób, jak również stanowi inspirację do podejmowania podobnych inicjatyw. Gratulujemy!

Sesja Success Stories

Ostatni warsztat podczas Zlotu - z Design Thinking - poprowadziła Topowiczka Joanna Szustakiewicz. Uczestnicy spotkania mieli okazję wykorzystać tą metodykę, by zastanowić się nad nową formułą Design Thinking Week. Spośród wielu pomysłów największym poparciem cieszyła się idea zaangażowania praktyków DT w planowanie projektów składanych do budżetu obywatelskiego. Wnioski z tego warsztatu zostaną wykorzystane w pracy nad nową formułą DTW.

Warsztat Design Thinking

Po zakończeniu Zlotu rozpoczął się Polsko-Amerykański Most Innowacji, konferencja poświęcona współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz wzmacnianiu kompetencji w obszarze przywództwa i komercjalizacji innowacji. W organizacji PAMI czynnie uczestniczyli również Topowicze.

Topowicze
Materiały Promocyjne

Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy w przyszłym roku!

VI Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu DIALOG 0043/2017.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista