Zaproszenie na International Days of Competences for the Future

International Days of Competences for the Future to międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach od 12 marca do 14 marca 2018 roku na Politechnice Poznańskiej 
w Centrum Wykładowym przy ulicy Piotrowo 2. W ramach „Międzynarodowych dni kompetencji dla przyszłości” będą zorganizowane warsztaty dla przedsiębiorców oraz naukowców, wykład otwarty i międzynarodowa konferencja.

Pierwszego dnia odbędą się warsztaty z kluczowymi firmami, które w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”, tworzą Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. – Zainteresowanie warsztatami jest bardzo duże – mówi dr inż. Maciej Szafrański, pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej – Cieszymy się, że będzie kolejna okazja do tego by się spotkać i wspólnie popracować. Takie spotkania są zawsze bardzo owocne i dobrze odbierane przez przedsiębiorców. – dodaje.

Na warsztatach będą przedstawiciele między innymi takich firm: MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., Schaltbau RAWAG, Bolsius Polska Sp. z o.o., Sivantos Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o. – Współpraca z firmami z Wielkopolski jest dla nas szalenie istotna – mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska, pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej – Tylko w taki sposób możemy na bieżąco otrzymywać najświeższe informacje na temat zapotrzebowania na konkretne kompetencje i dopasowywać do tego program nauczania.

Tego samego dnia profesor Scott Erickson ze School of Business, Ithaca College, NY wystąpi ze swoim wykładem “Organizational learning and knowledge management in the age of big data”. Wykład będzie w języku angielskim i będzie otwarty dla wszystkich. – Z profesorem Scott’em Erickson’ poznaliśmy się podczas konferencji naukowej w Barcelonie – mówi dr. inż. Marek Goliński, pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej – Razem z Magdą i Maciejem postanowiliśmy zaprosić go na IDCF, ponieważ mamy wspólne zainteresowania. – dodaje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Sali numer 7 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. Spotkanie z amerykańskim naukowcem rozpocznie się o godzinie 15.00.

Podczas drugiego dnia naukowcy z wielu państw będą brali udział w sesji plenarnej i warsztatach (Słowenia, Słowacja, Finlandia, Ukraina, USA, Kongo, Francja i Polska). Naukowcy będą mieli swoje wystąpienia związane zarówno z nazwą całego wydarzenia jak i pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej „Competences in the Age of Smart World”. – Te spotkania będą w większości relacjonowane na żywo na Facebooku jednego z projektów (www.facebook.com/AccTraCom/), który jest realizowany przez Politechnikę Poznańską. Projekt „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych 
w procesie kształcenia praktycznego studentów”, który został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ i ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym dwóm głównym sponsorom, firmie MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. oraz Schaltbau RAWAG, także dzięki którym zrealizowanie tego wydarzenia jest możliwe – mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska – Współpraca z tymi firmami już od wielu lat układa nam się bardzo dobrze. Doceniamy zaangażowanie w badania naukowe oraz wielką pomoc, również tę materialną.

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Poznańska oraz Wydział Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Impreza została objęta Patronatem Honorowym przez pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Poznania, prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej. Konferencja „Competences in the Age of a Smart World” została dodatkowo objęty Patronatem Honorowym Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji na stronie http://idcf.put.poznan.pl/