25maj2019

TOP 500

Konferencja "Nauka. Polskie Perspektywy" 2013

Nauka. Polskie Perspektywy 2013 to konferencja popularnonaukowa, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski. Konferencja ta umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Organizowana wspólnie przez dwa stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society i Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society, konferencja NPP dzieli się na trzy główne sesje tematyczne: matematyczno-fizyczną, przyrodniczą i ekonomiczną.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista