23kwiecień2018

TOP 500

Kategoria: Konferencje

Konferencja "Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako partner wydarzenia, zaprasza na konferencję "Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości". Konferencja odbędzie się w Warszawie, 27 sierpnia 2014. Będzie dotyczyć zagadnień związanych z nauką przedsiębiorczości. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja stosowania innowacyjnych form urozmaicenia edukacji, szczególnie w zakresie nauki przedsiębiorczości. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji, która przede wszystkim ma za zadanie nauczyć młodzież, nauczycieli oraz szkoleniowców wykorzystywania w nauce narzędzi on-line pomagających przełożyć wiedzę na praktykę. W programie m.in. prezentacja ekonomicznej gry internetowej Mana Game, będącej przykładem narzędzia on-line przeznaczonego do nauki przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje i zapisy

Kategoria: Konferencje

Konferencja “Science for Industry: Necessity is the mother of invention”

Coroczna konferencja organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN „Science for Industry. Necessity is the mother of invention” pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators skupiła ponad 50 przedstawicieli nauki, przemysłu oraz instytucji publicznych, a także absolwentów programu Top 500 Innovators. Konferencja dedykowana była zagadnieniom związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce oraz wykorzystaniem geotermii, w kontekście współpracy naukowo-przemysłowej.

Konferencje zainaugurował prof. Piotr Mocarz (Uniwersytet Stanforda) wykładem „Shale Gas Research and Technologies in the USA - lesson for Poland”. W konferencji prezentując swoje osiągnięcia oraz ofertę instytucji udział wzięli także absolwenci programu: Adam Porowski (ING PAN), Katarzyna Walczyk- Matuszyk (Stowarzyszenie Top 500 Innovators/ KPK PB UE), Marzek Marzec (KIC InnoEnergy), Konrad Frontczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecińki/ Innoman Sp. z o.o.), Jan Burdziej (GIS-Media), Patrycja Radek (EIT+), Katarzyna Sobótka-Demianowska (KPK PB UE).

Kategoria: Konferencje

Konferencja “Science for Industry: Necessity is the mother of invention”

W dniach 25-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Science for Industry: Necessity is the mother of invention” organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators z czynnym udziałem licznej reprezentacji absolwentów Programu Top 500 Innovators oraz zaproszonych gości (m.in.: prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda).

Trzecia edycja konferencji będzie poświęcona prezentacji najnowszych polskich osiągnięć w badaniach i poszukiwaniach surowców energetycznych, w tym przede wszystkim gazu łupkowego – uważanego za surowiec potencjalnie strategiczny zarówno gospodarczo jak i politycznie. Ponadto zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w badaniach i poszukiwaniach innych surowców (ropa, gaz, węgiel, wody termalne), innowacje związane z szeroko pojętymi badaniami środowiska, ekologią, geologią, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, poszukiwaniem, eksploatacją, i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i termalnych. Kolejny blok zagadnień dotyczyć będzie możliwościom pozyskania funduszy na realizację projektów badawczych, innowacyjnych oraz komercjalizację technologii. Podczas konferencji wystąpią m.in.: przedsiębiorcy i naukowcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, NCBR, PARP oraz KIC InnoEnergy.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu – szczegółowe informacje

Kategoria: Konferencje

Konferencja podsumowująca projekt „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako patron wydarzenia, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującą projekt „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”, która odbędzie się 12 czerwca 2104 r. w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas konferencji wystąpią m.in. prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor NCBR, Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa PARP, prof. Mirosław Miller z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN oraz Michał Charkiewicza - Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o. Panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniu aktywizacji publicznych organizacji badawczych oraz przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy poprowadzi dr Jolanta Koszelew.

Wydarzenie to będzie też okazją do zapoznania się z potencjałem UMB oraz nawiązania kontaktów. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele nauki, gospodarki, instytucji finansowych, samorządowych, a także przedsiębiorcy z listy "100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw branży medycznej".

Więcej informacji: http://spin.umb.edu.pl/s,konferencja,89.html

Kategoria: Konferencje

Konferencja "Łódzkie innowacje i kreacje"

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako patron wydarzenia, zaprasza do udziału z konferencji „Łódzkie innowacje i kreacje”. Odbędzie się ona 13.06.2014 r. w hotelu Novotel, Łódź, al. J. Piłsudskiego 11a.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Andrzej M. Pawlak, wykładowca uniwersytetów Berkley oraz Stanforda w Kalifornii, jeden z nielicznych naukowców pracujący na dwóch uczelniach z pierwszej piątki uczelni amerykańskich. Na swoim koncie ma ponad 100 patentów, a tylko 7 z nich rocznie przynosi ponad 10 mld $ zysków. W wykładzie inauguracyjnym prof. Pawlak przedstawi główne kierunki działalności innowacyjnej oraz kluczowe narzędzia i procedury innowacji niszowej.

Czytaj więcej: Konferencja "Łódzkie innowacje i kreacje"

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista