25luty2018

TOP 500

Kategoria: Konferencje

PAMI - Polsko-Amerykański Most Innowacji

W dniach 28-29 października 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się I Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). Wydarzenie poświęcone będzie promocji najlepszych wzorców amerykańskiej przedsiębiorczości wśród polskich naukowców i studentów.

Zamierzeniem organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, jest zaprezentowanie najlepszych praktyk promocji innowacji w środowisku akademickim oraz skutecznej współpracy między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami. PAMI ma także za zadanie przybliżenie inicjatywy TOP 500 Innovators (organizowanej przez MNiSW), jak również absolwentów tego programu, którzy podczas dwudniowych paneli tematycznych i warsztatów będą dzielić się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas staży na University of California – Berkeley i Stanford University.

Swój udział w PAMI zapowiedziało już kilku amerykańskich profesorów z Berkeley i Stanford, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą m.in. na temat przedsiębiorczości i kreatywności. Wydarzenie składać się będzie z kilku otwartych paneli dyskusyjnych:

American success stories. From tech students to tech giants

Polish success stories. From engineer to millionaire

Taking risk and celebrating failure. From lab to the market

Innovative culture in the US and Poland

Prelegenci będą dyskutować m.in. nad wdrożeniem amerykańskich rozwiązań w polskich realiach czy sposobami pozyskiwania środków finansowych na badania i ich komercjalizację. Podczas PAMI zaprezentują się także polskie i amerykańskie firmy, które już teraz podbijają międzynarodowe rynki, choć ich twórcami często są studenci.

Polsko-Amerykański Most Innowacji odbędzie się w Centrum Dydaktyki AGH (ul. Reymonta 7). Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zajdziecie na stronie www.pami.agh.edu.pl.

 

Do udziału w tym wyjątkowym dwudniowym wydarzeniu serdecznie zapraszamy absolwentów programu TOP 500 Innovators, przedsiębiorców, polskich naukowców, studentów, pracowników centrów transferu technologii oraz przedstawicieli mediów.

 

Kategoria: Konferencje

Konferencja Projektów Zespołowych

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza przedstawicieli wrocławskiego środowiska branży IT do udziału w organizowanej 19 czerwca 2013 br. Konferencji Projektów Zespołowych. Poprzez prezentację efektów pracy zespołowej studentów III roku studiów inżynierskich informatyki oraz automatyki i robotyki, organizatorzy konferencji zamierzają zachęcić wrocławskie firmy do bliższej współpracy naukowo-biznesowej.

Takie spotkanie jest wyjątkową okazją do zintegrowania studenckich grup projektowych, prowadzących zajęcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorców, zainteresowanych tematyką podejmowanych akademicko przedsięwzięć.

Czytaj więcej: Konferencja Projektów Zespołowych

Kategoria: Konferencje

Konferencja Silicon Valley inspiracją dla przyszłych polskich przedsiębiorców

Silicon Valley inspires future Polish entrepreneurs – Silicon Valley inspiracją dla przyszłych polskich przedsiębiorców, która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2013 na Politechnice Poznańskiej. Stowarzyszenie Top 500 Innovators objęło konferencję oficjalnym patronatem.

Konferencja skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z biznesem lub rozwinąć ją na nowych obszarach. Podczas konferencji będą miały miejsce spotkania kooperacyjne, mające na celu nawiązanie relacji między pomysłodawcami (zespoły naukowe i przedsiębiorcy) oraz osobami i jednostkami angażującymi się w nowe pomysły swoim kapitałem, wiedzą i doświadczeniem (inwestorami z USA, Szwajcarii i Polski, przedstawicielami parków technologicznych).

Czytaj więcej: Konferencja Silicon Valley inspiracją dla przyszłych polskich przedsiębiorców

Kategoria: Konferencje

XXII Annual Pacific Voice Conference w Krakowie

Aby program TOP 500 zapoczątkował przełom w Polsce konieczne jest podtrzymywanie realnej współpracy z ośrodkami w Dolinie Krzemowej. Ciekawe ile jest organizowanych w Polsce konferencji ze słowem "Pacyfik" w nazwie? Dokładnej odpowiedzi nie znam, ale co najmniej jedna ;). Annual Pacific Voice Conference jest organizowana od 21 lat w Kalifornii. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Krzysztof Izdebski z Pacific Voice and Speech Foundation, Uniwersytetu Kalifornii (UCLA), Santa Clara University i Stanfordu. Zespół pracowników Katedry Elektroniki AGH został zaproszony do współorganizowania wspomnianej konferencji. Zgodnie z pierwotnymi planami Komitetu Organizacyjnego, konferencja w 2014 roku miała być podzielona na dwa wydarzenia: PVC West w Santa Clara oraz PVC East w Krakowie. Nastąpiła jednak zmiana planów i konferencja na AGH ma być jedyną w 2014 roku. W 2013 PVC już się odbyło, przy udziale 130 osób. Szczegóły o konferencji w przyszłym roku można znaleźć na stronie internetowej www.dsp.agh.edu.pl/pvc/. Zapraszamy do śledzenia strony i udziału w konferencji, także jako współorganizatorzy i recenzenci! Konferencja przewidziana jest zarówno dla lekarzy, jak i inżynierów, a także wszystkich osób pracujących głosem.

Kategoria: Konferencje

Prof. P. Moncarz otwiera Sympozjum

Uczestnicy Programu Top 500 Innovators na Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium

Poland – Silicon Valley Science and Technlogy Symposium zorganizowane przez Polsko-Amerykańską Radę Współpracy (USPTC) odbyło się w dniach 15-16 listopada 2012 r. na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Wydarzenie skupiło  ok. 200 gości – m.in.: ekspertów branżowych z Polski i USA, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych RP jak również uczestników Programu TOP500 Innovators. Tegoroczne sympozjum dedykowane było wybranym aspektom nauki, technologii i finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w kontekście istotnym dla Polski, jak nap.: gaz łupkowy, samochód elektryczny czy grafen. Omawiano także możliwości współpracy polsko-amerykańskiej w wymienionych dziedzinach.

Czytaj więcej: Uczestnicy Programu Top 500 Innovators na Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista