23kwiecień2019

TOP 500

Stowarzyszenie Top 500 Innovators o Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 16 lipca 2013

Społeczność Stowarzyszenia Top 500 Innovators wzięła udział w konsultacjach społecznych Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 16 lipca 2013.

Zgłoszono propozycje zmian wraz z komentarzami na temat:
- przepisów dotyczących „uwłaszczenia naukowców” (Zał. 1),
- przepisów dotyczących wspierania mobilności krajowej i zagranicznej naukowców przez jednostki macierzyste (Zał. 2),
- oraz wnioski różne dotyczące propozycji zmian różnych artykułów Ustawy (Zał. 3).

Propozycje zmian do Projektu ustawy zostały przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konsultacji społecznych.

Obok dyskusji nad tematem uwłaszczenia naukowców (Zał. 1) grupa zrzeszonych w Stowarzyszeniu Top 500 Innovators specjalistów z dziedziny własności intelektualnej i transferu technologii przygotowała i przeprowadziła ankietę środowiskową, której wyniki dostępne są w osobnym raporcie.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista