23kwiecień2019

TOP 500

Czworo topowiczów wśród odbierających Inkubatory Innowacyjności

Dwanaście „Inkubatorów Innowacyjności” otrzyma od MNiSW środki na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. 30 stycznia w siedzibie resortu nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła wyniki konkursu.
Celem przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięciDziałania podjęte w jego ramach powinny przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wykaz laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności" z uwzględnieniem członków naszej społeczności:

Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Jagielloński
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Śląska
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Jan Chełkowski
Politechnika Lubelska - Paweł Chrapowicki
Politechnika Gdańska - Agnieszka Krawczyk
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Krakowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Rafał Ślusarczyk
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza


Czytaj więcej na nauka.gov.pl

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista