16czerwiec2019

TOP 500

Design Thinking na WAT

Doktoranci studiów stacjonarnych na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej odbywają obecnie praktyczny kurs pt. Myślenie Projektowe. Kurs składa się z cyklu wykładów oraz zajęć praktycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia w Stanford University w ramach projektu Top 500 Innovators (grupa 40.5).

W ramach zajęć doktoranci zapoznają się z modelami biznesowymi w oparciu o które powstają startupy, cechami przywódcy-lidera, cechami dobrego startupu oraz jego ewolucją do dojrzałej organizacji biznesowej, weryfikacją hipotez rynkowych, pięcioelementowym iteracyjnym modelowaniem Design Thinking, schematem Ostewaldera, przemawianiem w sposób zwięzły i interesujący do panelu inwestorskiego, etc. Finalnym efektem zajęć jest przygotowanie doktorantów do profesjonalnego wygłoszenia prezentacji w wybranych krajowych i zagranicznych konkursach innowacji technologicznych. Zajęcia prowadzone są przez członka naszego Stowarzyszenia płk dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof. WAT.Kalendarz polecanych wydarzeń - lista