20kwiecień2019

Nominacja profesorska dla Topowiczki - Agnieszki Szuster-Ciesielskiej

Wśród 59 przedstawicieli świata nauki i szktuki, którzy obebrali nminacje profesorskie z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, znalazła się także Agnieszka Szuster-Ciesielska, profesor nauk biologicznych z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curii w Lublinie.
Agnieszko, serdecznie gratulujemy!
[Zdjęcie ze zbiorów Kancelarii Prezydenta]

Stypendia ministra dla młodych wybitnych naukowców w 2014 roku

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała finansowanie stypendiów naukowych dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Wśród stypendystów znajduje się ośmioro topowiczów.
Gratulujemy!
Oto ich lista:
dr inż. Przemysław Bogusław Kowalczuk
dr inż. Joanna Agnieszka Ortyl
dr inż. Joanna Mystkowska
dr inż. Bartosz Ziółko
mgr Katarzyna Hanna Kamińska
dr inż. Marcin Rafał Malesa
dr inż. Tomasz Kurzynowski
dr inż. Marta Grodzik

Czytaj więcej na nauka.gov.pl

Odpowiedź Stowarzyszenia TOP 500 Innovators w konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń MNiSW

Czytając pismo wystosowane przez Zarząd Stowarzyszenia możecie się zapoznać z zaproponowanymi przez topowiczów uwagami i propozycjami zmian do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Głosujcie na "Topowiczkę z werwą"!

Anna Czarnecka została nominowana w Plebiscycie "Polacy z werwą" 2014 w kategorii medycyna i walczy o nagrodę w tej kategorii. Anna Czarnecka jest Absolwentką pierwszej edycji Programu Top 500 Innovators. Jest lekarzem i naukowcem. Związana jest z Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Więcej o Ani znajdziecie tutaj.

Dzięki Waszym głosom Ania ma szansę na zdobycie grantu!

Głos można oddać tutaj do 7 września 2014.

Program Impuls I edycja 2014 - wyniki

Wśród nagrodzonych w konkursie na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym SKILLS - IMPULS znalazło się czworo topowiczów.

Dr hab. Ryszard Buczyński - I nagroda
Mgr Katarzyna H. Kamińska - III nagroda
Dr hab. inż. Piotr Przybysz - III nagroda
Mgr inż. Wojciech Wodo - III nagroda


Gratulujemy i życzymy sukcesu rynkowego!

Program LIDER - rozstrzygnięcie V konkursu

Miło nam poinformować, że wśród laureatów V konkursu programu LIDER znalazło się troje topowiczów!

  • Aleksandra Mirończuk (40.7)
  • Bożena Tyliszczak (40.7)
  • Rafał Pelka (40.2)
Serdecznie gratulujemy!

Propozycje Stowarzyszenia Top 500 Innovators dla nowych Programów Operacyjnych POWER i POIR

Stowarzyszenie Top 500 Innovators przedstawiło Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty konkursów wspierających naukę oraz współpracę z biznesem w ramach programów POWER i POIR. Inicjatywa realizowana była we współpracy z MNiSW, a w pracach nad projektami uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli Stowarzyszenia.

Jako głos środowiska zaproponowaliśmy rozwiązania zmierzające do zintensyfikowania współpracy nauki z przemysłem z uwzględnieniem elementów mobilności międzynarodowej, pozwalające efektywnie wykorzystać środki finansowe dostępne w perspektywie 2014-2020, tj.:

  • Staże dla osób związanych z transferem technologii we wiodących ośrodkach transferu technologii na świecie, celem wzmocnienia ich kompetencji i kwalifikacji kadry TT w Polsce.
  • Programy podnoszące kompetencje osób realizujących projekty B+R+I w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi z elementami zagranicznych staży oraz mentoringu.
  • Interdyscyplinarne doktoraty przemysłowe realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych w obszarach uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu i kraju, z elementami staży zagranicznych, międzynarodowych szkół letnich i intensywnego kształcenia w zakresie kompetencji miękkich.
  • Wsparcie uczestnictwa pracowników sektora B+R w wizytach studyjnych, stażach, konferencjach i programach mentoringowych z udziałem partnerów z pozostałych krajów Unii Europejskiej w celu tworzenia sieci współpracy ze środowiskiem międzynarodowym, także na rzecz Horyzontu 2020.
  • Staże dla polskich studentów w najlepszych start-upach w Stanach Zjednoczonych umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze globalnego biznesu.
  • Wsparcie przedsiębiorczych naukowców komercjalizujących wyniki swoich badań naukowych poprzez spółki spin off/out.

Dalsze etapy prac nad dokumentacją konkursową planowane są w drugiej połowie roku.

Dr Robert Rumiński powołany do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, powołała dr Roberta Rumińskiego (członka zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators) do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie.

Dr Rumiński będzie zaangażowany w działalność dwóch kluczowych dla programu Fulbrighta komitetów: Komitetu Naukowego oraz Komitetu Finansowego. Bbędzie również dążył do znalezienia wspólnych obszarów współpracy pomiędzy Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta a Stowarzyszeniem Top500 Innovators

Więcej informacji

Zachodniopomorski Nobel 2013

Decyzją kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, ZACHODNIOPOMORSKI NOBEL 2013 w dziedzinie nauk o morzu, za opracowanie i wdrożenie systemu NAVDEC do bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego, został przyznany zespołowi pracowników Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie pod kierownictwem dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. AM. W skład zespołu wchodzą m.in. dwaj absolwenci programu TOP500, pracownicy Instytutu Geoinformatyki, Witold Kazimierski (40.8) i Piotr Wołejsza (40.7). Na zdjęciu profesor Akademii Morskiej Zbigniew Pietrzykowski wraz z zespołem (źródło: Gazeta.pl).

Czytaj więcej

Finał konkursu Polski Wynalazek Roku 2014

7 kwietnia od godziny 2020 w TVP1 transmitowany będzie finał konkursu Polski Wynalazek Roku.

Kapituła konkursu w składzie 4 przedstawicieli MNiSW, 2 przedstawicieli TVP oraz 2 specjalistów ds. innowacji wyłoniła finalistów spośród kilkudziesięciu propozycji.

Do ścisłego finału zakwalifikowany został NAVDEC - nawigacyjny system wspomagania decyzji opracowany w Akademii Morskiej w Szczecinie przez zespół w składzie: Zbigniew Pietrzykowski, Piotr Wołejsza, Janusz Magaj, Jarosław Chomski, Piotr Borkowski, Janusz Uriasz, Marcin Mąka, Tadeusz Dziedzic, Witold Kazimierski, Tomasz Szewczuk, Mirosław Wielgosz.

Obecnie system jest komercjalizowany przez Sup4Nav spółkę spin-out Akademii Morskiej, której prezesem jest kapitan żeglugi wielkiej Piotr Wołejsza, absolwent TOP 500 Innovators, grupa 40.7. Udziałowcem spółki jest dr inż. Witold Kazimierski, absolwent TOP 500 Innovators, grupa 40.8.

O tym który wynalazek zwycięży zdecydują widzowie poprzez głosowanie smsowe, które rozpocznie się od dnia 07.04.2014r. o godz. 20:20 (rozpoczęcie widowiska finałowego) i trwać będzie do godz. 21:30 tego samego dnia, do momentu, w którym Organizator podczas widowiska finałowego, ogłosi zamknięcie bramek SMS, co jest równoznaczne z zamknięciem głosowania.

Głosujcie na naszych!

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista