16czerwiec2019

Sukces akcji "Realizacja PZP wiąże ręce nauce"

Jak poinformowała pani minister Barbara Kudrycka rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął 9 lipca 2013r. zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych podnosząc próg dla nauki do 200 tys. euro w uczelniach i 130 tys euro w instytutach naukowych.

Pani minister pisze: Ustawowy „próg bagatelności” dla uczelni zwiększamy ponad 14-krotnie! Taki mają dziś najbardziej innowacyjne kraje Europy: Szwecja i Niemcy. Polscy naukowcy będą więc mieli dogodniejsze warunki zakupów niż choćby Czesi z progiem przetargowym na poziomie 70 tys. euro czy Słowacy, którzy muszą przeprowadzać przetargi od 30 tys. euro.
Przyjęcie projektu zmian tej ustawy przez Radę Ministrów to jeszcze nie koniec - musi on jeszcze przejść proces legislacyjny w Sejmie. Jako minister i poseł jestem jednak przekonana, że PZP w nowym kształcie wejdzie w życie za trzy, cztery miesiące.


To osiągnięcie jest efektem między innymi akcji "Realizacja PZP wiąże ręce nauce", której inicjatorami byli Iwona Cymerman, Albina Mościcka i Daniel Prusak.
Dzięki wielkiej determinacji, tej trójce udało się zmobilizować ogromną liczbę ludzi, profil akcji na Facebooku (Profil) polubiło 1.462 osób, a petycję (Petycja) podpisało 3.675 osób.

Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji Politechniki Łódzkiej


Bartosz Sakowicz od 10 lat pracuje na uczelni. Od początku wiedział, że nie chce, aby jego prace naukowe kończyły odkładane na biblioteczną półkę. Zaczął więc z sukcesem komercjalizować wyniki swoich badań. Nie przeszkodziło mu to jednak w karierze naukowej – niedawno wrócił ze stażu na Uniwersytecie Stanforda, gdzie jako laureat programu Top 500 od najlepszych ekspertów na świecie uczył się, jak przekuć wyniki badań naukowych w sukces biznesowy.

– Moje myślenie zostało nakierowane na inne tory – komentuje swój pobyt na Stanfordzie Bartosz Sakowicz. – Niesamowita synergia panująca w tym miejscu, integrująca naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, prawników, specjalistów marketingu jest jak wielkie koło napędowe pomysłów i nowo otwieranych na ich bazie start-upów – podkreśla z entuzjazmem. Sakowicz zwraca uwagę, że stwarza to świetne warunki do powstania ekosystemu współpracy i zaufania niespotykanego zbyt często w innych miejscach świata, opierającego się na cyklach spotkań, wykładów, pokazów, konferencji, warsztatów, seminariów itp. Naukowcy są równocześnie przedstawicielami przemysłu (niejednokrotnie pełnią znaczące funkcje w przedsiębiorstwach), jak i wykładowcami uczelni. Uzupełniają go inwestorzy gotowi wesprzeć każdy innowacyjny i nawet bardzo ryzykowny pomysł, o ile rokuje on na zwrot z inwestycji.

Razem ze swoimi kolegami Kamilem Grabowskim i Przemkiem Sękalskim postanowili zawalczyć o utworzenie platformy do generowania pomysłów i firm. I to dokładnie tak, jak ich uczono na stażu: metodą prototypowania. Na początku nie było łatwo. Podczas jednej z pierwszych prezentacji pomysłu padło z sali pytanie: po co kolejna inicjatywa, skoro w mieście mamy już trzy inne? – Odpowiedzieliśmy wtedy, że gdyby było ich nawet 303, a ta następna przyniosłaby komuś korzyść, to i tak warto – stwierdza. – Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej, każda będzie miała inne grono odbiorców i każda będzie budować ekosystem współpracy i zaufania – podkreśla.

Cały wywiad w piątym numerze Forum Akademickiego.

Wynalazczość dla najmłodszych

W sobotę 11.05 odbyły się pierwsze z cyklu warsztatów poświęconych wynalazczości prowadzonych wspólnie przez członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators z Politechniki Wrocławskiej oraz fundację Uniwersytet Dzieci. Warsztaty mają formę godzinnych zajęć dla 10-11 latków, w ramach kierunku inspiracje na Uniwersytecie Dzieci. W ich trakcie dzieci mają okazję zainspirować się postawą zespołu PWr Racing Team, który zbudował bolid Formuły 1, zrozumieć czym jest wynalazczość, dowiedzieć się o tym, że każdy z nich może być wynalazcą.

Czytaj więcej: Wynalazczość dla najmłodszych

Uczestnicy Top 500 Innovators pilotują powołanie biotechnologicznego start-upu!

Paweł Szydłowski i dr Łukasz Kutrzeba, uczestnicy edycji 40.3 i 40.4 Top 500 Innovators, działając z ramienia Grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji doprowadzili do końca proces w wyniku którego w dniu 14 stycznia 2013 roku została utworzona spółka - Remasters Sp. z o.o., która będzie rozwijać technologię syntezy nowych enzymów restrykcyjnych opatentowaną przez młodego wynalazcę, doktoranta jednej z wiodących polskich uczelni wyższych.

Czytaj więcej: Uczestnicy Top 500 Innovators pilotują powołanie biotechnologicznego start-upu!

Spin-out na Uniwersytecie Śląskim

Dr Marcin Binkowski, stypendysta rządowego programu „Top 500 Innovators”, założył pierwszą na Uniwersytecie Śląskim firmę typu spin out.

Czytaj więcej: Spin-out na Uniwersytecie Śląskim

Diabetomat Artura Rydosza

Artur Rydosz, energiczny doktorant z Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji krakowskiej AGH wpadł na pomysł przyrządu, który na podstawie zawartości wydychanego przez nas powietrza określi, czy mamy cukrzycę.

Czytaj więcej: Diabetomat Artura Rydosza

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista