25maj2019

TOP 500

ICT LAB - MARKET - Być wśród najlepszych

Być wśród najlepszych – Top 500 Innovators

Nauka nie zna granic terytorialnych. Dzięki temu nowe pomysły, idee  rozprzestrzeniają się na  cały świat. Inicjatywą szczególnie promującą naukową mobilność jest program „Top 500 Innovators”, w ramach którego polscy naukowcy mają okazję spotkać najwybitniejszych współczesnych innowatorów nauki i biznesu.

 

Naukowcy coraz częściej decydują się na wyjazdy do innych jednostek akademickich, gdyż to pozwala im na wymianę doświadczeń, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, jak również umożliwia przeniesienie na polski grunt zaobserwowanych rozwiązań technologicznych.

 

Polscy naukowcy w Dolinie Krzemowej

„Top 500 Innovators” to dwumiesięczne staże i szkolenia zagraniczne na Uniwersytecie Stanford. Według założeń programu, do 2015 roku udział w nim weźmie 500 naukowców i pracowników centrów transferu technologii z naszego kraju. To niepowtarzalna szansa na poszerzenie wiedzy w temacie zarządzania badaniami naukowymi, komercjalizacji ich wyników, jak również podniesienia kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką. Uczelnia z Doliny Krzemowej, według prestiżowego rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. Studiuje na niej około 15 tys. studentów, zaś kadra naukowa liczy sobie 1900 naukowców i pracowników dydaktycznych. Aktywność badawczo-rozwojowa to ważna gałąź działalności tego ośrodka akademickiego. Budżet Stanfordu to 3,8 mld USD, z czego 1,15 mld USD przeznaczono na prowadzenie badań naukowych. Stanford kształci najlepszych, a finansowanie nowych technologii, to inwestycja, której koszty szybko się zwracają. Absolwentami tej uczelni są m.in.: William Hewlett i Dave Packard – twórcy firmy HP, jak również założyciele Yahoo, Cisco, Silicon Graphics czy Google.

Przeczytaj cały tekst na stronie ICT LAB - MARKET – od wynalazku do produktu