20kwiecień2019

TOP 500

Program Top 500 Innovators

W dniu 9 października 2012 w obecności Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marii Elżbiety Orłowskiej wręczono 80 promes wyjazdowych prestiżowego programu TOP 500 Innovators.

Wśród laureatów jest dr Ewelina Ksepko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

Dr Ksepko spędzi dwa miesiące w Dolinie Krzemowej, studiując na Kalifornijskim Uniwersytecie w Berkeley, a także praktykując między innymi w NASA i HP.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Tematyka kursu obejmuje zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań i współpracę nauki z gospodarką.

Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital, poznają sposoby prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

Źródło: ichpw.zabrze.pl