20kwiecień2019

TOP 500

Nasi na topie. Pracownicy PG wyjechali do Berkeley

Na dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Kalifornia w Berkeley – jednej z najlepszych uczelni na świecie według rankingu szanghajskiego – wyjechali w połowie października Marek Marzec z Wydziału Mechanicznego oraz Marcin Gnyba z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Naukowcy zakwalifikowali się do czwartej edycji prestiżowego programu Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization.

Marek Marzec ukończył menedżerskie studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, gdzie obecnie pełni funkcję konsultanta ds. projektów i komercjalizacji wyników badań. Wcześniej, przez wiele lat był związany z instytutem badawczym NASK, gdzie realizował innowacyjne projekty w obszarze ICT. Obecnie pracuje w Spółce ENERGA Innowacje, której działalność koncentruje się na poszukiwaniu, ewaluacji i komercjalizacji innowacji w obszarze energetyki.

– Jestem przekonany, że uczestnictwo w programie TOP 500 oraz doświadczenia zdobyte podczas stażu na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornia w Berkeley przyczynią się do rozwoju współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską i ENERGA w zakresie wspólnych inicjatyw na rzecz pozyskiwania finansowania na nowe projekty badawcze i komercjalizację ich wyników – mówi Marek Marzec.

Natomiast Marcin Gnyba jest adiunktem w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki, gdzie prowadzi badania naukowe z dziedziny spektroskopii i inżynierii materiałowej. Specjalizuje się w spektroskopii ramanowskiej, w szczególności w innowacyjnych systemach do pomiarów in-situ, które umożliwią m. in. monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów wytwarzania nowoczesnych materiałów i elementów oraz szybką i zdalną identyfikację nieznanych substancji. Jest współautorem m.in. przenośnego spektrometru Ramana, który zdobył Grand Prix podczas Targów Technicon Innowacje 2011. Ukończył ponadto studia podyplomowe z dziedziny zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań w Politechnice Gdańskiej i uzyskał certyfikat IPMA poziom „D” z zarządzania projektami.

O miejsce w programie konkurowało 128 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce. Po formalnej ocenie wniosków, 93 kandydatów zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim, w których oceniano dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, innowacyjność podejmowanych projektów, zdolności komunikacyjne i znajomość języka obcego. W wyniku procedury kwalifikacyjnej do bieżącej edycji Programu wybrano 37 uczestników reprezentujących 27 instytucji naukowych i centrów transferu technologii z całej Polski.

– Wyszukujemy utalentowanych i pełnych pasji ludzi, którzy podczas dwumiesięcznych staży w najlepszych badawczych ośrodkach świata mają okazję spotkać najwybitniejszych współczesnych innowatorów nauki i biznesu. Przywożą do Polski inspiracje, którymi zarażają innych. Wspólnie budujemy nową kulturę innowacyjności – mówi prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na: pg.gda.pl