20kwiecień2019

TOP 500

Potężny zastrzyk inspiracji


Zajęcia i wykłady na najlepszych światowych uczelniach, spotkania ze światowymi ekspertami od wdrażania innowacji oraz staże w najnowocześniejszych korporacjach – to tylko niektóre możliwości, jakie stwarza program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – TOP 500 Innovators . Jak pokazuje przypadek dr hab. inż. Katarzyny Grabowskiej udział w nim to też szansa na zdobycie inwestora, który pomoże skomercjalizować wyniki badań naukowych.

Dr Grabowska jest profesorem kontraktowym w Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w dziedzinie przędzalnictwa. Ze względu na zamiany zachodzące w tej gałęzi łódzkiego przemysłu dr Grabowska skupiła się na poszukiwaniu nowych zastosowań wyników swoich analiz. Obecnie część jej zainteresowań naukowych dotyczy implementacji do włókiennictwa nanorurek węglowych. Wyniki tego typu badań wykorzystywane są w pracach nad konstrukcją tzw. liny kosmicznej, które prowadzi m.in. NASA. Jednocześnie badaczka pracuje też nad konstrukcją nitek ozdobnych, czyli liniowych wyrobów włókienniczych o rozbudowanych powierzchniach. Efekty jej prac w tej dziedzinie stały się podstawą wynalazku nowej tkaniny przeciwdziałającej promieniowaniu elektromagnetycznemu, która uzyskała już patent krajowy i jest w trakcie patentowania europejskiego.
Dr Grabowska jest uczestnikiem czwartej edycji konkursu TOP 500 Innovators . W ramach programu odbyła staż w prestiżowej uczelni amerykańskiej w University of California, w Berkeley. Z jednostką tą związanych jest 71 noblistów, w jej laboratoriach odkryto też sześć pierwiastków oraz szesnaście różnych związków chemicznych. Uniwersytet prowadzi trzy laboratoria Departamentu Energii oraz jest ważnym elementem ekosystemu innowacji Doliny Krzemowej.

Program szkoleń w ramach TOP 500 Innovators został zorganizowany przez Haas School of Business i obejmował 240 godzin zajęć, w tym 90 godzin wykładów, 27 godzin pracy w grupach, 13 wizyt studyjnych oraz 9 jednodniowych staży w firmach takich jak: Autodesk, NASA, Intel, IBM, Pax Water, Mozilla, Google, YouTube czy Plug and Play. Duży nacisk położono na pracę w doraźnych, interdyscyplinarnych zespołach przy różnego typu projektach.

– Zajęcia prowadzone na UC Berkeley pozwoliły mi na zmianę perspektywy i nowe spojrzenie na prowadzenie wykładów oraz badań naukowych. Wpłynęły też na rozwój kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole czy przekazywania naukowej wiedzy nienaukowcom – stwierdza dr Grabowska. – Jednak największym plusem programu była możliwość nawiązania kontaktów w środowisku naukowym oraz pomiędzy uczestnikami programu Top 500 Innovators – dodaje. Założenia programu umożliwiają także poznanie dobrych praktyk oraz teorii z zakresu marketingu i ekonomii stosowanych przez liderów biznesu w Dolinie Krzemowej. Jest to dobra okazja, aby uczyć się od najlepszych strategii powstawania nowej firmy oraz komercjalizacji innowacyjnego produktu. Podkreśla to też dr Grabowska: – Udział w kursie umożliwił mi poznanie technik wdrażania wyników badań, a także nauczył, jak lepiej przygotować biznesplan i skuteczniej rozmawiać z inwestorami. Ułatwiło mi to zdobywanie środków na finansowanie kosztownych projektów – mówi.

Prowadzone rozmowy z wykładowcami programu TOP 500 umożliwiły dr Grabowskiej m.in. udział w spotkaniu tzw. Aniołów Biznesu (Keiretsu), które odbywają się raz w miesiącu w San Francisco. Tam też udało jej się zdobyć kontakt z inwestorem z Nowego Jorku, który okazał się zainteresowany jej wynalazkiem - nową strukturą tkaniny przeciwdziałającej promieniowaniu elektromagnetycznemu zbudowanej na bazie nitki fantazyjnej. Obecnie przygotowywana jest umowa regulująca wzajemną współpracę oraz prototyp urządzenia.

Te wszystkie doświadczenia pozytywnie wpłynęły również na rozwój jej kariery naukowej. Obecnie dr Grabowska pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ds. Transferu Technologii w Politechnice Łódzkiej oraz została kierownikiem i autorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wzornictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej.

– Program TOP 500 Inovators jest dla mnie potężnym zastrzykiem inspiracji do dalszych działań zarówno naukowych, jak i wdrożeniowych – podkreśla badaczka. – Otworzył mi mnóstwo możliwości, pozwolił poznać wielu młodych ambitnych specjalistów z różnych dziedzin naukowych i nawiązać współpracę pomiędzy profesjonalistami ukierunkowanymi na realizację interdyscyplinarnych projektów. Ten program to szansa na naukę zasad komercjalizacji wyników badań od największych, światowych liderów innowacji – dodaje.

Artykuł został opublikowany w Forum Akademickim 3/2013.