20lipiec2019

TOP 500

Zagraniczne staże, współpraca z biznesem i kursy - Akademia się chwali

AKADEMIA Morska w Szczecinie chwali się swoimi sukcesami. Wysłała pracowników na szkolenia do USA, podpisała umowę o współpracę z Technoparkiem Pomerania i uruchomiła kursy z programu AutoCAD 2D.

Na staże w Stanach Zjednoczonych zakwalifikowali się Dorota Idziaszczyk oraz Konrad Frontczak (ten drugi trafi na Uniwersytet Stanforda), pracownicy Centrum Transferu Technologii Morskich AM. Znaleźli się w gronie 80 osób wyłonionych spośród 235 kandydatów z instytutów naukowych z całej Polski. Naukowcy, którzy wyjadą na staże, będą przyglądać się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykać się z przedsiębiorcami oraz wzbogacać swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych.

-Jestem ogromnie zadowolony z możliwości szkolenia się na jednej z najlepszych uczelni świata. Do tego jeszcze perspektywa przebywania w jednym z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie

- Dolinie Krzemowej w Kalifornii!

- mówi Konrad Frontczak.

Drugie ważne wydarzenie dla uczelni z ostatnich dni to podpisanie porozumienia o współpracy z Technoparkiem Pomerania. Jego celem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć wspierających transfer technologii z nauki do biznesu.

- Z Akademią Morską współpracujemy bardzo dobrze już od wielu lat, teraz możemy tę kooperację sformalizować i jeszcze lepiej ją rozwijać. W przyszłym roku na pewno wejdziemy w kolejny etap, gdy powstanie już nowa infrastruktura Technoparku, która będzie służyć też naukowcom i studentom, komercjalizacji wiedzy oraz zakładaniu spółek spin-off - mówi Grzegorz Fiuk, prezes Szczecińskiego Parku Naukowo--Technologicznego.

Niedawno w Akademii Morskiej ruszyły też kursy z obsługi programu AutoCAD 2D, którego używają przedsiębiorcy oraz pracownicy z branż takich, jak: teleinformatyka, telekomunikacja oraz informatyka.

- Szkolenia organizowane przez Akademię Morską w Szczecinie są współfinansowane z Unii Europejskiej, dzięki czemu są znacznie tańsze niż inne kursy tego typu dostępne na rynku - informuje Bogna Bartkiewicz z AM. - Mikro i małe przedsiębiorstwa pokrywają jedynie 20 proc. kosztów szkolenia, a średnie przedsiębiorstwa - 30 proc. kosztów.

Uczestnikom zapewniamy dodatkowo przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu Autodesk, podręczniki, dodatkowe materiały szkoleniowe, catering oraz materiały promocyjne.