16czerwiec2019

TOP 500

nauka.gov.pl - NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WSPOMAGA ABSOLWENTÓW PROGRAMU TOP 500 INNOVATORS

Moc obliczeniowa superkomputera HPC (High Performance Computing) została nieodpłatnie udostępnia naszym absolwentom do prowadzenia prac naukowo badawczych - w październku 2014 r Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) uruchomiło nową inicjatywę wsparcia abslowentów Programu TOP 500 Innovators.

Więcej informacji o Programie, w tym o sposobach przystępowania do tej inicjatywy można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk: http://www.cis.gov.pl/web/guest/cis500.

Absolwenci Programu Top 500 Innovators mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Centrum Informatycznego w ramach prowadzonych przez siebie prac naukowo badawczych.

Czytaj więcej na: nauka.gov.pl