06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Berkeley jesień 2015 (grupa 35.13)

Top 500 Berkeley 35.13 grupowe

Uczestnicy Programu Top500 Innovators przydzieleni do ostatniej grupy wyjazdowej (35.13) odbywali 9 tygodniowy pobyt (28.09.2015 – 27.11.2015) w University of California, Berkeley. Organizatorem szkoleń w Uniwersytecie Kalifornijskim była jedna z wiodących światowych jednostek w edukacji z zakresu MBA Entrepreneurship - Haas School of Business. Grupa składała się z naukowców reprezentujących różne dyscypliny, m.in.: medycynę, biologię, weterynarię, chemię, inżynierię środowiska, informatykę, inżynierię materiałową, mechanikę, architekturę, a także specjalistów zajmujących się ochroną własności intelektualnej oraz transferem technologii. W trakcie programu odbywały się zajęcia wykładowe i warsztatowe prowadzone przez wybitnych praktyków biznesu oraz naukowców, a także liczne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Wśród tematów zajęć znalazły się: Modern Corporate Entrepreneurship, Effective Execution and Teamwork, Effective Forecasting, Managing Innovation, Doing a Startup in Europe Academic Commerce oraz Design Thinking. Odwiedziliśmy ponad 10 firm, w tym między innymi: Oracle, Flextronics, Segate, Intuitive Surgical i Google. Każdy z uczestników programu odbył również staż. Część osób odbywała staże na uczelni (towarzysząc przy pracach grup naukowców), część w firmach prywatnych (np. Pax Waters) czy też akceleratorach biznesu (np. QB3) . Uczestnictwo w Programie było również szansą na poszerzenie siatki kontaktów i organizację spotkań z wybranymi przez siebie naukowcami czy też przedstawicielami biznesu z Doliny Krzemowej. Kilkorgu z nas udało się nawiązać owocną współpracę naukową.

Blogi uczestników trzynastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Blog uczestniczki Programu, Agnieszki Labus
ZOBACZ BLOG
Blog grupowy prowadzony przez uczestnika Programu, Pawła Potakowskiego
ZOBACZ BLOG
Pełna lista uczestników trzynastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Łukasz Bogdan, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Grzegorz Borowik, Politechnika Warszawska
 3. Michał Capierzyński, Uniwersytet Gdański: Centrum Transferu Technologii/Wydział Prawa i Administracji
 4. Katarzyna Capłap, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 5. Igor Dzięcielewski, Instytut Wysokich CiśnieńPAN
 6. Anna Foltyniak-Pękala, CITT Akademii Techniczno-Humanistycznej
 7. Ida Franiak-Pietryga, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Anna Gayer, Politechnika Warszawska
 9. Izabela Gołębiewska, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 10. Adrian Janiszewski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Dorota Kamińska, Politechnika Łódzka
 12. Joanna Kuczynska-Siehien, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
 13. Milena Kulesza, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 14. Agnieszka Labus, Politechnika Sląska
 15. Karol Magiera, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
 16. Katarzyna Matras-Postołek, Politechnika Krakowska
 17. Rafał Mech, Politechnika Wrocławska
 18. Rafał Michalski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.
 19. Justyna Morawska Płoskonka, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 20. Robert Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Anna Niemczyk-Wojdyła, Uniwersytet Śląski
 22. Renata Olejnik, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski
 23. Martyna Pieniążek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 24. Michał Piotrowski, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
 25. Jolanta Polak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 26. Paweł Potakowski, KUL Creative sp. z o.o., KUL
 27. Krzysztof Rzecki, Politechnika Krakowska
 28. Urszula Skalska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (dawny Instytut Reumatologii)
 29. Mateusz Skałoń, Politechnika Krakowska
 30. Karol Stasiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna
 31. Rafał Uryniaż, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 32. Joanna Wieleba, CTT Intech (Instytut Niskich Temperatur), ChemSpin (Instytut Chemii Przemysłowej)
 33. Karolina Wojtowicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 34. Małgorzata Wzorek, Politechnika Opolska
 35. Ewa Żbikowska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego