06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Berkely - wiosna 2013

TOP500 40.6 – to już druga grupa, która 9 tygodni spędziła na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Składa się głównie z naukowców (ponad 30 osób), ale i specjalistów związanych z transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych. Jak za każdym razem, różnorodność w zespole 40.6 jest wielka, a uczestnicy przyjechali dosłownie z całej Polski. Znajdują się w nim eksperci m.in.: chemii, biotechnologii, IT, geologii, hydrologii, lotnictwa, nauk medycznych czy ceramiki.

Program dedykowany dla programu TOP 500 przygotowali specjaliści ze szkoły biznesu Haas, która mieści się przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Kurs składał się z 240 godzin zajęć. Od interaktywnych zajęć wykładowych (144 godziny), przez mentoring (16 godzin), praktyki realizowane w firmach rozwijających technologie lub zespołach badawczych (64 godziny), aż po wizyty studyjne w 18 firmach takich jak: Google, Autodesk, Splunk, McKesson, oDesk, NASA, Energy Biosciences Institute czy Institute for the Future. Do tego indywidualne spotkania dostosowane do potrzeb pojedynczych uczestników. Nieskończone ilości nieformalnych rozmów, dyskusji i wymiany praktycznych doświadczeń.

Program zajęć skupiony był wokół rozwijania tych umiejętności, wiedzy i narzędzi, których zwykle brakuje w programach nauczania, a które są kluczowe dla przyszłych specjalistów zajmujących się wytwarzaniem i transferem technologii. Bardzo wiele czasu poświęcono na zagadnienia związane z: przywództwem, udaną pracą w zespole, zarządzaniem zespołem, skuteczną komunikacją, tworzeniem i umiejętnościami prezentacji treści dostosowywanych do specyficznych potrzeb odbiorcy, ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych.

Nadrzędnym punktem programu była umiejętność nawiązywania relacji i integracja wewnętrzna grupy. Ze szczególną uwagą i troską były traktowane umiejętności związane z tworzeniem, rozwojem i podtrzymywaniem sieci kontaktów, zarówno pomiędzy uczestnikami programu, jak i z naukowcami, przedsiębiorcami z Kalifornii i innymi osobami związanymi z tematem technologii i innowacyjności.

 

Pełna lista uczestników szóstej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 
 1. Małgorzata Adamczyk - Politechnika Warszawska
 2. Renata Brzozowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 3. Paweł Chrapowicki - Politechnika Lubelska
 4. Katarzyna Fischer - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. Tomasz Głowacki - Politechnika Poznańska
 6. Sebastian Głowiński - Politechnika Koszalińska
 7. Magdalena Goryczka - Uniwersytet Śląski
 8. Magdalena Graczyk - Politechnika Poznańska
 9. Agnieszka Gunia - Uniwersytet Jagielloński
 10. Partyk Gwiżdż - Akademia Górniczo-Hutnicza
 11. Bartłomiej Jankiewicz - Wojskowa Akademia Techniczna
 12. Anna Jarząb - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 13. Aneta Kantor - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 14. Paweł Kocańda - Politechnika Świętokrzyska
 15. Dariusz Kołoda - Uniwersytet Warszawski
 16. Maciej Kopczyński - Politechnika Białostocka
 17. Wojciech Kozak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Mariusz Kuglarz - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 19. Wojciech Kurzydło - Uniwersytet Jagielloński
 20. Szymon Łukasik - Instytut Badań Systemowych PAN
 21. Beata Majkowska - Politechnika Gdańska
 22. Ewa Osuch-Rak - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 23. Artur Oziębło - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 24. Małgorzata Perz-Osowska - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 25. Maciej Pietrzykowski - Fundacja Partnerzy dla Samorządu
 26. Joanna Pniewska - Politechnika Gdańska
 27. Adam Porowski - Instytut Nauk Geologicznych PAN
 28. Agata Prokop - Uniwersytet Rolniczy
 29. Partycja Radek - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 30. Marta Rojek - Instytut Lotnictwa
 31. Piotr Rytlewski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 32. Bartosz Sawik - Akademia Górniczo-Hutnicza
 33. Agnieszka Siomek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 34. Kinga Skalska - Politechnika Łódzka
 35. Aleksandra Szulczewska-Remi - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 36. Konrad Szustakiewicz - Politechnika Wrocławska
 37. Anna Urbańska - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 38. Agnieszka Wojciechowska - Politechnika Wrocławska
 39. Dagmara Złotkowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 40. Mariusz Żółtowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy