06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Cambridge University (grupa 40.10)

Top 500 Cambridge 40.10 grupowe

Blogi uczestników dziesiątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Oficjalny blog grupy 40.10
ZOBACZ BLOG
Pełna lista uczestników dziesiątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Magdalena Antosiak-Iwańska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 2. Maciej Balewejder, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. Janusz Będkowski, Instytut Maszyn Matematycznych, PAN w Warszawie
 4. Maciej Brzozowski, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Sciences
 5. Marzena Ciechomska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 6. Piotr Czyżewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 7. Zbigniew Dokurno, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 8. Dorota Dworakowska, Gdanski Uniwersytet Medyczny, Zaklad Medycyny Nuklearnej
 9. Magdalena Garlińska, Instutut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
 10. Barbara Jachimska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków; www:ik-pan.krakow.pl
 11. Mateusz Jarus, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
 12. Michał Kaza, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 13. Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań/Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania
 14. Dorota Kołbuk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Franciszek Kornobis, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Polska Akademia Nauk
 16. Marcin Kurek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskkiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 17. Monika Kusiak, Instytut Nauk Geologicznych, PAN
 18. Damian Kuźniewski, Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Technologii
 19. Grzegorz Liśkiewicz, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
 20. Marek Macko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 21. Paweł Maślak, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 22. Piotr Mrozek, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
 23. Marcin Muszyński, Instytu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
 24. Magdalena Osial, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 25. Karolina Pająk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 26. Damian Pietrusiak, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 27. Agnieszka Pręgowska, Instytytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 28. Klaudia Proniewska, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 29. Wojciech Pudło, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
 30. Tomasz Ratajczak, Instytut Chemii Bioirganicznej, Polska Akademia Nauk
 31. Katarzyna Sadecka, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 32. Stanisław Saganowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
 33. Adam Strzęp, Instytut Niskich Temperatur i Badan Srtrukturalnych, PAN
 34. Szymon Szufa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskkiego, Wydział Inżynierii Produkcji
 35. Elżbieta Świętek, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński
 36. Katarzyna Trudnowska-Bobeł, Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe
 37. Michał Twardochleb, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Informatyki
 38. Joanna Willner, Politechnika Śląska, Instytut Technologii Metali
 39. Jolanta Zuzda, Politechnika Białostocka, Katedra Turystyki i Rekreacji
 40. Łukasz Żołędziewski, Akamicki Inkubator Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu