06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Cambridge #2 (grupa 35.11)

Pełna lista uczestników jedenastej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Łukasz Augustyniak, Politechnika Wrocławska, Wydział Infomatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
 2. Agnieszka Baran, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 3. Grzegorz Basak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Monika Danielewska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 5. Piotr Drączkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 6. Agnieszka Fornalczyk, Instytut Technologii Metali, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska
 7. Katarzyna Gaca, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 8. Łukasz Garlak, Jagiellońskie Centrum Innowacji
 9. Piotr Golec, Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
 10. Aleksandra Gruca, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Informatyki
 11. Tomasz Hyla, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 12. Rafał Igielski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Katedra Biotechnologii Roślin
 13. Mariusz Kaleta, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 14. Anna Kańtoch, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 15. Konrad Kowalczyk, AGH, Katedra Elektroniki
 16. Tomasz Kraszewski, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Informatyki
 17. Marta Kuta, AkademiaGórniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
 18. Przemysław Łabuz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 19. Małgorzata Lalicka, Politechnika Krakowska
 20. Jagoda Lazarek, Instytut Informatyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
 21. Tomasz Magiera, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 22. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 23. Justyna Możejko-Ciesielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii
 24. Paweł Nakielski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 25. Dorian Nowacki, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 26. Magdalena Ornatowska , Biuro Miedzynarodowych Projektów Badawczych , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 27. Alicja Ostrowska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 28. Władysław Papacz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 29. Bernard Piechal, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 30. Magdalena Rutkowska-Sowa, Politechnika Białostocka, Zespół ds. Ochrony Własności Intelektualnej; Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Własności Intelektualnej
 31. Krzysztof Tomaszewski, Katedra Anatomii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 32. Magdalena Topczewska, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Oprogramowania
 33. Anna Wójtowicz-Krawiec, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Zakład Bioinżynierii Warszawa
 34. Katarzyna Wybrańska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 35. Magdalena Zabochnicka-Świątek, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii