06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Stanford University - jesień 2012

Grupa 40.3 Top 500 Innovators została skompletowana podczas naboru przeprowadzonego na początku 2012 roku, wraz z grupą 40.2. Trafiliśmy na staż do Stanford University (SU) w terminie od października do polowy grudnia 2012 r.

Nasza grupa składała się w zdecydowanej większości z kadry dydaktyczno-naukowej (ok. 80%), natomiast resztę stanowili pracownicy centrów transferu technologii (CTT). Wywodzimy się z największych polskich uczelni oraz miast, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Lodzi, Szczecina, Białegostoku, Gdańska, Bydgoszczy. W edycji 40.3 największą grupę stanowili Wrocławianie (1/4 ogółu uczestników).

Zajęcia prowadzone były w ramach 4 modułów tematycznych:

• Leadership and Strategy
• Design Thinking and Innovation
• Entrepreneurship
• Intellectual Property

Uczestniczyliśmy ponadto w szeregu paneli technologicznych oraz wizytach studyjnych w firmach i agencjach posiadających siedzibę w Dolinie Krzemowej, w tym m.in. NASA, Exponent, Polycom, Plug and Play. Mieliśmy możliwość spotkać się z pracownikami stanfordzkiego centrum transferu technologii (The Office of Technology Licensing) oraz wykładowcami Uniwersytetu. Odbył się szereg paneli z zaproszonymi gośćmi wśród których znaleźli się m.in. Thomas H. Byers - Executive Vice President z Symantec Corporation, Marc Tarpenning jeden z założycieli Tesla Motors, a także Piotr Wilam - współtwórca Onetu. Braliśmy także aktywny udział w Poland - Silicon Valley Science and Technology Symposium, które odbyło się z inicjatywy USPTC dniach 15-17 listopada 2012 roku właśnie na Stanford University. Indywidualnie spotykaliśmy się także z przedstawicielami funduszy Venture, kluczowymi firmami (Google, Facebook) w Dolinie Krzemowej, słowem nabyliśmy wiedzę niezbędną do budowy systemu wsparcia transferu technologii w Polsce.

Jesteśmy silnie zmotywowani do pracy na rzecz wdrożenia w Polsce innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych oraz transferu technologii. W ramach prac prowadzonych w grupach interdyscyplinarnych, próbowaliśmy określić z czego wynikają kluczowe problemy na które natrafiają naukowcy oraz transferowcy w Polsce, starając się jednocześnie wskazać kierunki prowadzące do ich rozwiązania, posługując się wiedzą i doświadczeniem pracowników Stanford University.

FILM PODSUMOWUJĄCY NASZ POBYT ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ :-)Pełna lista uczestników trzeciej edycji programu TOP 500 INNOVATORS

 1. Michał Alzao - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 2. Andrzej Białowiec - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 3. Dorota Bociąga - Politechnika Łódzka
 4. Ewa Bryl - Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Damian Derlukiewicz - Politechnika Wrocławska
 6. Marek Długosz - Akademia Górniczo-Hutnicza
 7. Dariusz Ekonomiuk - Uniwersytet Warszawski
 8. Zenon Foltynowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9. Konrad Frontczak - Akademia Morska w Szczecinie
 10. Krzysztof Grochla - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 11. Elżbieta Grodzka - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 12. Cezary Iwan - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 13. Mariusz Klimczak - Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 14. Izabela Kowalczyk - Gdański Uniwersytet Medyczny
 15. Sebastian Koziołek - Politechnika Wrocławska
 16. Małgorzata Kujawska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 17. Bogdan Kwolek - Politechnika Rzeszowska
 18. Arkadiusz Lewicki - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 19. Łukasz Liebersbach - Politechnika Wrocławska
 20. Maciej Ławryńczuk - Politechnika Warszawska
 21. Elżbieta Mrozek - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 22. Maciej Nikodem - Politechnika Wrocławska
 23. Małgorzata Nowacka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 24. Paweł Nowicki - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 25. Adam Olszewski - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
 26. Dorota Pawlak - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 27. Jarosław Polański - Uniwersytet Śląski
 28. Radosław Przysowa - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 29. Radosław Ratajczak - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 30. Jacek Szade - Uniwersytet Śląski
 31. Kazimierz Szopiński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 32. Paweł Szydłowski - Jagiellońskie Centrum Innowacji
 33. Piotr Szymański - Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 34. Anna Torres - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 35. Anna Wilbik - Instytut Badań Systemowych PAN
 36. Robert Wrembel - Politechnika Poznańska
 37. Marcin Wrzosek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 38. Ewelina Zabost - Uniwersytet Warszawski
 39. Bartosz Zajączkowski - Politechnika Wrocławska
 40. Paweł Żebrowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

III Edycja - w mediach

Informatyzacja gospodarki odpadami 21-06-13 - Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian... More detail
Najlepsze uczelnie na świecie stoją otworem 18-05-13 - W 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postano... More detail
Zagraniczne staże, współpraca z biznesem i kursy - Akademia się chwali 12-05-13 - AKADEMIA Morska w Szczecinie chwali się swoimi sukcesami. W... More detail

III Edycja - Wykłady

Wykłady Polskich Naukowców Na Uniwersytecie Stanforda 01-02-13 - Podczas pobytu trzeciej grupy Top 500 Innovators na Uniwersy... More detail

III Edycja - Staże

Jak zmierzyć kalifornijski sukces? 13-02-13 - Aby odnieść sukces w tym nowym świecie musimy nauczyć si... More detail