06listopad2018

TOP 500

Top500 Innovators - Stanford University (grupa 35.9)

Pełna lista uczestników dziewiątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Marek Aljewicz, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie, Nauki o Żywności
 2. Hubert Dyba, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 3. Andrzej Gajda, Główny Instytut Górnictwa, Zespół ds. Funduszy Europejskich
 4. Krzysztof Gawrysiak, Politechnika Warszawska, Centrum Transferu
 5. Krzysiek Grzymajło, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 6. Krystian Gurba, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Transferu Technologii CITTRU, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 7. Joanna Helman, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 8. Joanna Jaworek-Korjakowska, AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 9. Katarzyna Kazimierska-Drobny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Techniki i Fizyki
 10. Kamila Kollbek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 11. Anna Kornakiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Wojskowy Instytut Medyczny,
 12. Joanna Krupa, UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 13. Urszula Libal, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
 14. Barbara Łysoń-Sypień, AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 15. Piotr Mamcarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu
 16. Michał Marszałł, Colegium Medicum UMK, Wydział Farmaceutyczny
 17. Marek Młodkowski, Uniwersytet Adama Mickieiwcza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 18. Andrzej Mogielnicki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny
 19. Karolina Maria Nowak, Warszawski Uniwersytet Medyczny/ Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny
 20. Piotr Nyga, WAT, Instytut Optoelektroniki
 21. Tomasz Owerko, AGH, WGGiIŚ AGH
 22. Remigiusz Panicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zywności i Rybactwa
 23. Andrzej Polańczyk, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 24. Marcin Sieńczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 25. Mariusz Skwarczyński, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynirerii Środowiska
 26. Tomasz Stachowiak, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 27. Aneta Tor-Świątek, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
 28. Dorota Wilk-Kołodziejczyk, AGH, Wydział Inżnierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 29. Mateusz Wirwicki, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
 30. Katarzyna Wlaź, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Zespół Inwestycji Kapitałowych i Dział Transferu Technologii
 31. Anna Wójcicka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Matematyczno Fuzyczno Techniczny
 32. Katarzyna Zacharczuk, NIZP-PZH, Zakład Bakteriologii
 33. Marcin Zbieć, WULS-SGGW, Technologia Drewna
 34. Marek Zdaniewicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
 35. Agata Żak, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Wydział Nauk Ekonomicznych