06listopad2018

TOP 500

II Zlot Absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators
mają zaszczyt zaprosić na dwudniowyw ramach projektu systemowego pn.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2.


Harmonogram Zlotu

9 maja 2014, piątek

8:30 - 9:00 Oficjalne otwarcie II Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators
    prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w MNiSW
   Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce
   Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
9:00 - 10:00 Jane Muir - keynote speaker, University of Florida
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 11:45 TOP SPOT - prezentacje success stories absolwentów Programu Top 500 Innovators
11:45 - 12:45 Absolwenci TOP 500 szansą dla polskich innowacji?
   Dr hab. Jacek Guliński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Leszek Cieśla, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
   Dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
   Tomasz Pyrć, KIC InnoEnergy
12:45-14:00 Lunch/wypowiedzi dla prasy
14:00-15:30 Goście TOP 500 (I) - Możliwości współpracy z absolwentami TOP 500
   Prof. Piotr Moncarz, Stanford University
   Paul Marca, Stanford University
   Ula Furman, University of California, Berkeley
   Angela Palazzolo, Ambasada USA w Warszawie
   Małgorzata Krasowska, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
   Dorota Dąbrowski, Amerykańska Izba Handlowa
   Marcin Grynberg i Rafał Szymczak, Obywatele Nauki
   Dariusz Kołoda, Brokerzy Innowacji
   Robert Kowalski, Stanford Club of Poland
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 Wyzwania komercjalizacji
17:30 - 18:30 Spotkania bilateralne
18:30 - 19:30 Spotkania networkingowe
19:30 - 22:00 Uroczysta kolacja

10 maja 2014, sobota

9:00 - 10:00 Horyzont 2020 - warsztat
10:00 - 10:45 Dzielenie się wiedzą - wymiana doświadczeń - dydaktyka
10:45 - 11:45 DT na rzecz integracji środowiska absolwentów TOP 500
11:45 - 12:30 IT na rzecz integracji środowiska absolwentów TOP 500
12:30 - 12:45 Zakończenie II Zlotu Absolwentów
12:45 - 14:00 Lunch

Harmonogram Walnego Zebrania Stowarzyszenia

8 maja 2014, czwartek

14:00 - 17:00 Walne Zebranie Stowarzyszenia TOP 500 Innovators
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - 18:00 Warsztat z Jane Muir
18:00 - 19:30 Topowy mixer przy kawie
20:00 - 22:00 Kolacja networkingowa

Miejsce konferencji

Hotel Mercure Warszawa Centrum

Sponsorzy