06listopad2018

TOP 500

III Zlot Absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators
mają zaszczyt zaprosić na dwudniowyw ramach projektu systemowego pn.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2.


Harmonogram Zlotu

9 lipca 2015, czwartek

Miejsce: Novotel Centrum Warszawa, ul Marszałkowska 94/98

13:30 - 14:30 Lunch/rejestracja uczestników
14:30 - 15:00 Oficjalne otwarcie III Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators
    Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Stephen Mull, Ambasador USA w Polsce
   Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:45 TOP SPOT - prezentacje success stories absolwentów Programu Top 500 Innovators
   Dr Andrzej Kurkiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Absolwenci Programu TOP 500 Innovators
   Moderacja: Konrad Frontczak, TOP 500 Innovators
16:45 - 17:15 Platforma transferu technologii - Agencja Rozwoju Przemysłu
17:15 - 17:30 Przerwa kawowa/wypowiedzii dla prasy
17:30 - 18:30 Jakie wyzwania stoją przed Nami w najbliższych latach?
Jak Innowatorzy mogą wpływać na rzeczywistość?
   Prof. Włodzisław Duch, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
   Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan
   Dr Alicja Adamczak, Urząd Patentowy RP
   Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, TOP 500 Innovators
18:30-19:30 Dyskusja o skutecznej komercjalizacji wyników badań - klaster BTM Innovations
   Moderacja: Paweł Nowicki, Top 500 Innovators/ BTM Innovations
20:00-22:00 Kolacja

10 lipca 2015, piątek

Miejsce: Novotel Centrum Warszawa, ul Marszałkowska 94/98

8:30 - 9:00 Kawa powitalna
9:00 - 10:30 Design Thinking na rzecz Integracji środowiska Top 500 Innovators – Panel dyskusyjny
   Absolwenci Programu TOP 500 Innovators
   Moderacja: Joanna Pniewska, TOP 500 Innovators
10:30 - 11:30 Działalność ekspercka Absolwentów Programu i możliwości współpracy    Absolwenci Programu TOP 500 Innovators
   Moderacja: Krystyna Malińska, Anna Rogut- Dąbrowska TOP 500 Innovators
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Nowe projekty i inicjatywy – giełda kooperacyjna
   Absolwenci Programu TOP 500 Innovators
   Moderacja: Jan Chełkowski, Michał Pajdak, Szymon Szott, TOP 500 Innovators
13:30 - 13:45 Zakończenie III Zlotu Absolwentów
13:45 - 15:00 Lunch

Harmonogram Walnego Zebrania Stowarzyszenia

8 lipca 2015, środa

Miejsce: Hotel JM****, Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

12:00 - 13:00 Boomerang - Jak ugryźć innowacje społeczne?
   Goście: Jowita Michalska i Bianka Siwińska
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia TOP 500 Innovators
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa
17:00 - 19:30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia TOP 500 Innovators
19:30 Kolacja
20:30 Get together

Sponsorzy