06listopad2018

TOP 500

IV Zlot Absolwentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators
mają zaszczyt zaprosić na dwudniowy

IV ZLOT ABSOLWENTÓW PROGRAMU TOP 500 INNOVATORS

Data spotkania: 7-8 grudnia 2015 r.w ramach projektu systemowego pn.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2.


Harmonogram Zlotu

7 grudnia 2015, poniedziałek

Miejsce: Novotel Centrum Warszawa, ul Marszałkowska 94/98

12:30 - 13:00 Kawa powitalna/rejestracja
13:00 - 14:15 Oficjalne otwarcie IV Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators
    Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższego
   Paul W. Jones - Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
   Robin Barnett - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
   Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
14:15 - 15:15 Lunch networkingowy
15:15 - 16:45 Towards a UK and US approach - keynote speeches
Przedstawiciele uniwersytetów partnerskich:
   Uniwersytet Stanforda - Piotr Moncarz
   Uniwersytet w Oxfordzie - Alexandra Bush
16:30 - 17:00 Coffee break
17:00 - 19:00 Osiągnięcia absolwentów Programu Top 500 Innovators
   Wyniki ewaluacji Programu Top 500 Innovators - Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Polskie innowacje - Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
   Success stories Absolwentów Programu Top 500 Innovators
19:30 - 21:00 Uroczysta kolacja

8 grudnia 2015, wtorek

Miejsce: Novotel Centrum Warszawa, ul Marszałkowska 94/98

9:00 - 11:00 Warsztat Design Thinking

Moderatorzy: Joanna Szustakiewicz, Łukasz Liebersbach, Dorota Idziaszczyk, Aneta Tor-Świątek, Mirka Długosz

9:30 - 11:00 Giełda kooperacyjna Absolwentów Programu Top 500 Innovators

Moderator: Jan Chełkowski

10:00 - 11:00 Spotkanie robocze Zespołu Eksperckiego Działalność ekspercka Absolwentów Programu Top 500 Innovators - Moderatorzy: Michał Grega, Krystyna Malińska

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 12:30 Spotkanie z Wiceministrem dr. Piotrem Dardzińskim

12:30 - 13:30 Warsztat Design Thinking

Moderatorzy: Joanna Szustakiewicz, Łukasz Liebersbach, Dorota Idziaszczyk, Aneta Tor-Świątek, Mirka Długosz

12:30 - 13:30 Jak dobrze napisać wniosek do Szybkiej Ścieżki NCBR?

Moderatorzy -

Marcin Szumowski, Artur Oziębło

12:30 - 13:30 Spotkanie robocze Zespołu Mentoringowego Program mentoringowy Absolwentów Programu Top 500 Innovators - Moderatorzy: Krystyna Malińska

13:30 - 15:00 Lunch