06listopad2018

TOP 500

V Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się V Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy wsparciu Tauron Polska Energia S.A. W Zlocie uczestniczyło 200 absolwentów programu oraz zaproszonych gości.

Tegoroczny Zlot poświęcony był przede wszystkim budowaniu skutecznej współpracy między nauką a przemysłem oraz wzmacnianiu kompetencji Topowczek i Topowiczów w obszarze przywództwa i skutecznej komercjalizacji innowacji.

Podczas wydarzenia gościliśmy Alison Dilworth, Radcę ds. Ekonomicznych w Ambasadzie USA w Warszawie, jak również Johna Spence’a laureata Top 100 Business Thought Leader in America, Spencera Pernharta z Penhart Performance Group oraz Che Motta z Global Venture Forum, absolwenta Haas School of Business, UC Berkeley. Raz jeszcze dziękujemy Wam za wiedzę i inspirację!

John Spence

Spencer Pehnhart

Nasz Zlot był również okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć Topowiczów oraz spotkań z firmami podczas drugiej edycji Top 500 Innovators Affiliates Programme, tym razem skupionemu na obszarach Energia, Bio-Med, Bezpieczeństwo i Obronność. Kilkunastu przedstawicieli Stowarzyszenia Top 500 Innovators przedstawiło swoje oferty współpracy technologicznej, skierowane do przedsiębiorstw. Zaproszone firmy mogły poznać najświeższe wyniki badań opracowane przez naukowców zorientowanych na współpracę z przemysłem i wdrażanie użytecznych rozwiązań, odpowiadających na zapotrzebowania firm. Obecni na sesji Affiliates przedstawiciele przedsiębiorstw wyrazili zainteresowanie budowanie współpracy wokół kilku z omawianych technologii, umówione są dalsze spotkania, tym razem już w węższym gronie, w celu ustalenia dalszych kroków współpracy.

W programie Zlotu zaplanowaliśmy sesję mentoringową, którą wspólnie poprowadzili John Spence i Spencer Penhart. Sesja ta skierowana była do przyszłych mentorów w programie mentoringowo-szkoleniowym wspólnie przygotowywanym przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. W sesji wzięli udział Topowicze jak również polscy i amerykańscy stypendyści Fulbrighta obecnie przebywający w Polsce. Podczas sesji mentoringowej, John Spence i Spencer Penhart podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu mentoringu i odpowiadali na pytania przyszłych mentorów.

John Spence oraz Spencer Pehnhart podczas sesji mentoringowej

Oczywiście nie mogło zabraknąć dyskusji na temat Design Thinking. Tym razem skupiliśmy się na wymianie doświadczeń i inspiracji, a także postawiliśmy sporo pytań dotyczących rozwoju kompetencji DT w ramach Stowarzyszenia, trendów i tego jak zmienia się nasze podejście do nauczania, wykorzystania i stosowania metody wraz z rosnącym doświadczeniem prowadzących. Oczywiście na deser padły też pytania o Design Thinking Week w 2017 roku. Więcej szczegółów już wkrótce.

Nasze spotkanie nie byłoby możliwe dzięki wsparciu sponsorów - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Tauron Polska Energia S.A., jak również partnerów.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Zarząd Stowarzyszenia Top 500 Innovators

V Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators finansowane w ramach umowy 990/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.