06listopad2018

TOP 500

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Stowarzyszenie Top 500 Innovators zostało powołane z inicjatywy Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University czy University of California, Berkeley. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.

Stowarzyszenie TOP 500 Innovators prowadzi swoją działalność od 5 kwietnia 2013, kiedy zostało formalnie zarejestrowane w KRS pod numerem 0000457078.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna wybierane są na 2-letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Osoby wybrane do tych organów działają non-profit.


REGON: 146653542
NIP: 7010411435

Adres kontaktowy:
Stowarzyszenie Top500 Innovators
ul. Koszykowa 80 lok. 3,
02-008 Warszawa
Polska

Nr rachunku bankowego:
Volkswagen Bank Polska S.A.: 77 2130 0004 2001 0643 4252 0001


Zarząd Stowarzyszenia

Prezes
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz
Grzegorz Liśkiewicz, Politechnika Łódzka

Skarbnik
Marcin Słoma, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu
Rafał Igielski, Uniwersytet Szczeciński

Project Manager
Anna Sęk


Poprzedni Skład Zarządu (od 17.11.2017 do 17.05.2018)

Prezes
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz
Szymon Szott, AGH w Krakowie

Skarbnik
Anna Gayer, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu
Anna Nikodym-Bilska - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Członek Zarządu
Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska

Członek Zarządu
Marcin Wrzosek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członek Zarządu
Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Członek Zarządu
Mateusz Wirwicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyy

Członek Zarządu
Magdalena Garlińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Członek Zarządu
Magdalena Rutkowska–Sowa, Politechnika Białostocka

Członek Zarządu
Michał Maciejewski, Politechnika Łódzka, CERN

Członek Zarządu
Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Od listopada 2017 prace Zarządu Stowarzyszenia wspierane są przez Annę Sęk w ramach jej roli Project Managera.


Poprzedni skład Zarządu (od 7.12.2015 do 16.11.2017)

Prezes
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz
Szymon Szott, AGH w Krakowie

Skarbnik
Mariusz Woźniak, Instytut Fizyki PAN

Członek Zarządu
Anna Gayer, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu
Anna Nikodym-Bilska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Członek Zarządu
Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska

Członek Zarządu
Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Członek Zarządu
Mateusz Wirwicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyy

Członek Zarządu
Magdalena Garlińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Członek Zarządu
Magdalena Rutkowska–Sowa, Politechnika Białostocka

Członek Zarządu
Michał Maciejewski, Politechnika Łódzka, CERN

Członek Zarządu
Radosław Ratajczak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Poprzedni skład Zarządu (od 8.07.2015 do 7.12.2015)

Prezes
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
(absolwentka stażu Stanford, wiosna 2012)

Wiceprezes
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska
(absolwentka stażu Stanford, jesień 2011)

Sekretarz
Szymon Szott, AGH w Krakowie
(absolwent stażu Stanford, jesień 2013)

Skarbnik
Mariusz Woźniak, Instytut Fizyki PAN
(absolwent stażu Stanford, wiosna 2013)

Członek Zarządu
Anna Nikodym-Bilska - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
(absolwentka stażu Berkeley, jesień 2013)

Członek Zarządu
Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska
(absolwentka stażu Berkeley, wiosna 2013)

Członek Zarządu
Radosław Ratajczak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(absolwent stażu Stanford, jesień 2012)

Członek Zarządu
Katarzyna Sobótka-Demianowska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
(absolwentka stażu Berkeley, jesień 2012)


Poprzedni skład Zarządu (08.05.2014 – 30.06.2015)

Prezes
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Nauk Geologicznych PAN
(absolwentka stażu Stanford, wiosna 2012)

Wiceprezes
Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
(absolwent stażu Berkeley, jesień 2012)

Sekretarz
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska
(absolwentka stażu Stanford, jesień 2011)

Skarbnik
Dariusz Kołoda, Uniwersytet Warszawski
(absolwent stażu Berkeley, wiosna 2013)

Członek Zarządu
Konrad Frontczak, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
(absolwent stażu Stanford, jesień 2012)

Członek Zarządu
Anna Rogut-Dąbrowska, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa
(absolwentka stażu Stanford, wiosna 2013)

Członek Zarządu
Robert Rumiński, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji do Sektora Usług Service Inter-Lab
(absolwent stażu Berkeley, jesień 2013)

Członek Zarządu
Szymon Szott, AGH w Krakowie
(absolwent stażu Stanford, jesień 2013)

Poprzedni skład Zarządu (16.01.2013 – 08.05.2014)

Prezes
Bartosz Zajączkowski, Politechnika Wrocławska
(absolwent stażu Stanford, jesień 2012)

Wiceprezes
Dariusz Janusek, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
(absolwent stażu Stanford, wiosna 2012)

Sekretarz
Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska
(absolwentka stażu Stanford, jesień 2011)

Skarbnik
Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
(absolwent stażu Berkeley, jesień 2012)

Członek Zarządu
Anna Rogut, Zakład Inżynierii Materiałowej, Główny Instytut Górnictwa
(absolwentka stażu Stanford, wiosna 2013)

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Kęsik-Brodacka, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
(absolwentka stażu Berkeley, jesień 2012)

Izabela Paluch, Politechnika Krakowska
(absolwentka stażu Stanford, wiosna 2013)

Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(absolwent stażu Stanford, wiosna 2012)

Wiktor Sroka, Collegium Medicum UMK
(absolwent stażu Stanford, wiosna 2013)

Piotr Szymański, Politechnika Wrocławska
(absolwent stażu Stanford, jesień 2012)

Bartosz Zajączkowski, Politechnika Wrocławska
(absolwent stażu Stanford, jesień 2012)

Statut

Aktualny statut Stowarzyszenia zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 16 listopada 2017 r.
Zobacz aktualny Statut Stowarzyszenia Top 500 Innovators.

Ostatnia strona pamiątkowej wersji Statutu podpisana przez wszystkich uczestników Zebrania Założycielskiego dn. 16 stycznia 2013 r.
Zobacz pamiątkową stronę Statutu Stowarzyszenia Top 500 Innovators.