06listopad2018

TOP 500

Rada Stowarzyszenia

Celem działania Rady Stowarzyszenia jest opracowywanie i realizacja projektów strategicznych dla Stowarzyszenia zgodnie z przyjętą wizją, misją oraz kierunkami rozwoju. Kadencja Rady pokrywa się z kadencją obecnego Zarządu. Aktualnie w skład Rady Stowarzyszenia wchodzą:

 1. mgr inż. Agnieszka Banrowska, Fundacja Centrum Innowacji FIRE
 2. dr Marcin Binkowski, Uniwersytet Śląski, n-LAB
 3. dr Marek Bury, Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o
 4. dr Karolina Czarnecka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rada Młodych Naukowców
 5. dr inż. Michał Grega, Akademia Górniczo-Hutnicza, WIEiT
 6. dr Krzysztof Grochla, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 7. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin
 8. dr inż. Eliasz Kańtoch, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Komitet Interesariuszy NCBR
 9. dr Małgorzata Kęsik-Brodacka, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 10. dr Jolanta Koszelew, Politechnika Białostocka
 11. mgr inż. Piotr Laskowski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. dr inż. Szymon Łukasik, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Badan Systemowych PAN
 13. dr Monika Malinowska-Olszowy, Politechnika Łódzka
 14. mgr Marek Marzec, KIC InnoEnergy
 15. mgr Paweł Nowicki, BTM Innovations Sp. z o.o.
 16. mgr Adam Olszewski, PCSS / Wklaster
 17. dr hab. inż. prof. PW Robert Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 18. dr inż. Artur Oziebło, Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych
 19. mgr Izabela Paluch, Politechnika Krakowska oraz INTECH PK Sp. z o.o.
 20. mgr inż. Rafał Plewa, Millward Brown
 21. mgr inż. Joanna Pniewska, Politechnika Gdańska
 22. mgr Patrycja Radek, Wrocławskie Centrum Bada EIT+
 23. dr Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 24. dr inż. Marcin Słoma, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 25. mgr Katarzyna Sobótka-Demianowska, KPK PB UE
 26. mgr Wiktor Sroka, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 27. dr inż. Piotr Sulikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 28. dr Anna Szkulmowska, AM2M Sp. z o.o. sp.k.
 29. mgr Paweł Szydłowski, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 30. mgr Piotr Szymanski, fundacja illimites, Politechnika Wrocławska
 31. mgr Agnieszka Witulska, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 32. dr inż. Mariusz Woźniak, Instytut Fizyki PAN
 33. dr inż. Bartosz Zajączkowski, Politechnika Wrocławska
 34. dr inż. Sławomir Żółkiewski, Politechnika Sląska