06listopad2018

TOP 500

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia

Archiwum uchwał Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators:

2018

Uchwała 1/2018 - o objęciu patronatem wydarzeń FinTech Digital Congress oraz InsurTech Digital Congress
Uchwała 2/2018 - o objęciu patronatem konferencji Innovation
Uchwała 3/2018 - o objęciu patronatem wydarzenia BlockchainTech Congress
Uchwała 4/2018 - o objęciu patronatem konferencji Wolves Summit
Uchwała 5/2018 - o objęciu patronatem IV MedTrends - Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia
Uchwała 6/2018 - o objęciu patronatem konferencji Med Meets Tech #telemedycyna
Uchwała 7/2018 - o dodaniu nowych członków
Uchwała 8/2018 - o objęciu patronatem konferencji Impact’18
Uchwała 9/2018 - o dodaniu nowych członków
Uchwała 10/2018 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Uchwała 11/2018 - o objęciu patronatem honorowym konferencji Biowęgiel w Polsce - nauka, technologia, biznes
Uchwała 12/2018 - o dodaniu nowych członków
Uchwała 13/2018 - o przyjęciu nowej dokumentacji danych osobowych
Uchwała 14/2018 - o objęciu patronatem 9. edycji AI Big Data Congress
Uchwała 15/2018 - o objęciu patronatem honorowym BlockchainTech Congress
Uchwała 16/2018 - o objęciu patronatem FinTech Digital Congress
Uchwała 17/2018 - o objęciu patronatem honorowym IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018
Uchwała 18/2018 - o współrealizacji projektu wraz ze Stowarzyszeniem w ramach działalności zarobkowej
Uchwała 19/2018 - o objęciu patronatem konferencji Impact Mobility Revolution'18
Uchwała 20/2018 - o objęciu patronatem konferencji BADANIA I ROZWÓJ W PRZEMYŚLE
Uchwała 21/2018 - o objęciu patronatem konferencji Science Polish Perspectives Berlin oraz Science Polish Perspectives Oxford
Uchwała 22/2018 - o objęciu patronatem konkursu dla start-up;ów logistycznych LOG-UP

2017

Uchwała 1/2017 - o objęciu patronatem konferencji „International Conference Energy, Environment and Material Systems EEMS 2017”
Uchwała 2/2017 - o objęciu patronatem konferencji „Polishopa Design Thinking Conference 2017”
Uchwała 3/2017 - o dodaniu nowych członków
Uchwała 4/2017 - o udzieleniu patronatu wydarzeniu "Przyjazny Uniwersytet - warsztaty Design thinking"
Uchwała 5/2017 - o udzieleniu patronatu konferencji "Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w przemyśle?
Uchwała 6/2017 - o udzieleniu patronatu konferencji "Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes"
Uchwała 7/2017 - o udzieleniu patronatu konferencji "University and Industry: we speak different languages but tell the same thing"
Uchwała 8/2017 - o udzieleniu patronatu kongresu "innoSHARE'17 - people, knowledge, impact"
Uchwała 9/2017 - o udzieleniu patronatu konferencji "Science for the Future"
Uchwała 10/2017 - o przyjęciu sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2016
Uchwała 11/2017 - o udzieleniu patronatu kongresu "FinTech Digital Congress oraz InsurTech Digital Congress"
Uchwała 12/2017 - o udzieleniu patronatu IV edycji konferencji „MEDmeetsTECH”
Uchwała 12a/2017 - o zasadach udzielania zamówień publicznych
Uchwała 13/2017 - o udzieleniu patronatu dla International Days of Competences for the Future,
Uchwała 14/2017 - o rezygnacji Mariusza Woźniaka z funkcji członka Zarządu
Uchwała 15/2017 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Uchwała 16/2017 - o nawiązaniu współpracy z Digital Innovation Hub
Uchwała 17/2017 - o dodaniu nowych członków
Uchwała 18/2017 - o pokrywaniu środków podróży członków Zarządu
Uchwała 19/2017 - o objęciu patronatem akcji „100 szkół na Godzinę Kodowania”

2016

Uchwała 1/2016 - o objęciu patronatem konferencji „Polishopa Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016”
Uchwała 2/2016 - o objęciu patronatem konferencji "TEDxKazimierz"
Uchwała 3/2016 - o objęciu patronatem Ogólnopolskiej konferencji pt. "Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej - prawno-ekonomiczne problemy integracji”
Uchwała 4/2016 - o objęciu patronatem Konferencji: Biowęgiel w Polsce - nauka, technologia, biznes
Uchwała 5/2016 - o objęciu patronatem spotkania poświęconego innowacyjnym badaniom w zakresie nauk medycznych i biologicznych
Uchwała 6/2016 - o objęciu patronatem wydarzenia „Dzień wynalazków”
Uchwała 7/2016 - o objęciu partnerstwem konferencji „R&D SUMMIT 2016”
Uchwała 8/2016 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 9/2016 - o objęciu partnerstwem konferencji „Impact'16: 4.0 ECONOMY”
Uchwała 10/2016 - o objęciu patronatem Akademickiego Forum Energetyki Jądrowej
Uchwała 11/2016 - o objęciu patronatem konferencji "Polish Scientific Networks: Science and Business”
Uchwała 12/2016 - o objęciu patronatem konferencji "Innovation Ecosystems"
Uchwała 13/2016 - o objęciu patronatem konferencji „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”
Uchwała 14/2016 - o objęciu patronatem konferencji MEDmeetsTECH
Uchwała 15/2016 - o objęciu patronatem inicjatwy Digital University - Design Thinking
Uchwała 16/2016 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 17/2016 - o objęciu patronatem „Ligii Niezwykłych Umysłów" - narzędzia do nauki programowania”
Uchwała 18/2016 - o objęciu patronatem konferencji „Panelowe Spotkania Dyskusyjne 2016” w Lublinie
Uchwała 19/2016 - o objęciu patronatem konferencji "XX Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering"
Uchwała 20/2016 - o objęciu patronatem konferencji „TRIZ Future Conference 2016”
Uchwała 21/2016 - o objęciu patronatem „FinTech Digital Congress CEE”
Uchwała 22/2016 - o objęciu patronatem „Narodowej Akademii Dobrych Praktyk Design Thinking”
Uchwała 23/2016 - o przystąpieniu w charakterze partnera do programu ScaleUp!
Uchwała 24/2016 - o przystąpieniu jako Partner Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie
Uchwała 25/2016 - o udzieleniu patronatu European Forum of Young Innovators
Uchwała 26/2016 - o udzieleniu patronatu wydarzeniu Smogathon
Uchwała 27/2016 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 28/2016 - o zwołaniu Walnego
Uchwała 29/2016 - o sprawozdaniu finansowym
Uchwała 30/2016 - o pożyczce na potrzeby związane z organizacją V Zlotu Absolwentów Programu Top 500 Innovators
Uchwała 31/2016 - o udzieleniu patronatu konferencji „Nauka-Biznes-Innowacje”
Uchwała 32/2016 - o udzieleniu w konferencji „Startup Road”
Uchwała 33/2016 - o udzieleniu wsparcia finansowego konferencji Polsko-Amerykański Most Innowacji 2016

2015

Uchwała 1/2015 - o objęciu patronatem międzynarodowej konferencji EUInteg
Uchwała 2/2015 - o objęciu patronatem Polishopa DT Conference
Uchwała 3/2015 - o objęciu patronatem wydarzenia Choroby neurodegeneracyjne. Zaburzenia funkcji tarczycy.
Uchwała 4/2015 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Kongres E(x)plory Innowacja
Uchwała 5/2015 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Prezentacja Funduszy Bridge Alfa
Uchwała 6/2015 - o objęciu patronatem wydarzenia Inauguracja koła naukowego Design Thinking Space
Uchwała 7/2015 - o przyjęciu w poczet Stowarzyszenia nowych członków
Uchwała 8/2015 - o zwołaniu Walnego Zebrania
Uchwała 9/2015 - o o objęciu partnerstwem wydarzenia: Program Naukowo Praktyczny: OPEN_MINDS - I Edycja 2015
Uchwała 10/2015 - o objęciu patronatem VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES
Uchwała 11/2015 - o objęciu patronatem ogólnopolskiego konkursu "KICkoff 2015" organizowanego przez KIC InnoEnergy Poland Plus
Uchwała 12/2015 - o nawiązaniu partnerstwa z organizatorami konferencji Scientific Polish Perspectives, 30-31 października 2015 roku w Cambridge.
Uchwała 13/2015 - nawiązaniu partnerstwa z firmą Tataj Innovation przy tworzeniu platformy edukacyjnej Lab4Future.
Uchwała 14/2015 - o przyjęciu nowych członków.
Uchwała 15/2015 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Uchwała 16/2015 - o przyjęciu nowych członków.
Uchwała 17/2015 - o objęciu patronatem wydarzenia "Gwiazdka z design thinking, czyli jak zaprojektować idealny prezent gwiazdkowy!".
Uchwała 18/2015 - o objęciu patronatem warsztatów SMOGATHON
Uchwała 19/2015 - o objęciu patronatem czasopismo "Innovation & Impact"
Uchwała 20/2015 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 21/2015 - o przyjęciu nowych członków

2014

Uchwała 1/2014 z dn. 14/03/2014 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 2/2014 z dn. 14/03/2014 - o nadaniu patronatu "Spotkaniu networkingowemu poznańskich centrów transferu technologii", 25/03/2014, Poznań
Uchwała 3/2014 z dn. 9/04/2014 - o objęciu honorowym patronatem „I Śląskiego Spotkania Absolwentów Programu Top 500 Innovators”, 11/04/2014, Politechnika Częstochowska
Uchwała 4/2014 z dn. 9/04/2014 - o objęciu honorowym patronatem „Dnia Wynalazków”, 28/04/2014, Politechnika Krakowska
Uchwała 5/2014 z dn. 9/04/2014 - o objęciu honorowym patronatem imprezy pod nazwą: „Akademicki Festiwal Przedsiębiorczości”, 4/06/2014, Politechnika Wrocławska
Uchwała 6/2014 z dn. 9/04/2014 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz powołaniu Przewodniczącego Walnego Zebrania
Uchwała 7/2014 z dn. 9/04/2014 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 8/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia 70-lecie Politechniki Krakowskiej-Forum Biznesowe
Uchwała 9/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Łódzkie Innowacje i Kreacje
Uchwała 10/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Rails Girls Szczecin
Uchwała 11/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia POLISHOPA
Uchwała 12/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Konferencja podsumowująca projekt UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju
Uchwała 13/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Conference Science for Industry Necessity is the mother of invention
Uchwała 14/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej
Uchwała 15/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Kreatywne Lato z Creative Cracow
Uchwała 16/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Przedsiębiorcza Szkoła Jutra
Uchwała 17/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Poznań Open Innovation Marketplace
Uchwała 18/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Innovative Europe-Future for Research and Development
Uchwała 19/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia DT Week
Uchwała 20/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Kongres Obywatelski
Uchwała 21/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Kongres Rozwoju Edukacji
Uchwała 22/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Start-up Grind Warsaw
Uchwała 23/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Konkurs Prix Galien
Uchwała 24/2014 - o powołaniu Rady Stowarzyszenia
Uchwała 25/2014 - o przyjęciu Regulaminu Patronatów i Partnerstw
Uchwała 26/2014 - o objęciu patronatem cyklu 3 szkoleń dla pracowników naukowych i CTT
Uchwała 27/2014 - o objęciu partnerstwem wydarzenia Fulbright Days in Poznan
Uchwała 28/2014 - o objęciu patronatem wydarzenia Medycyna laboratoryjna w w obliczu nowych wyzwań nowoczesne technologie
Uchwała 30/2014 - o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia

2013

Uchwała 1/2013 z dn. 08/07/2013 - o przyjęciu nowych członków
Uchwała 2/2013 z dn. 29/07/2013 - o nadaniu patronatu konferencji "Polsko-Amerykański Most Innowacji", 28-29/10/2013, Kraków
Uchwała 3/2013 z dn. 28/08/2013 - o nadaniu patronatu konferencji "Poland-Silicon Valley Science Technology Symposium", 7-8/11/2013, San Francisco
Uchwała 4/2013 z dn. 28/08/2013 - o nadaniu patronatu konferencji "Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention", 18-20/09/2013, Warszawa
Uchwała 5/2013 z dn. 1/10/2013 - o nadaniu patronatu konferencji "Science Polish Perspectives", 15-16/11/2013, Cambridge, UK
Uchwała 6/2013 z dn. 21/10/2013 - o nadaniu patronatu cyklowi "Interdyscyplinarnych zajęć z kreatywnego rozwiązywania problemów metodą Design Thinking", 10/2013-02/1014, Poznań
Uchwała 7/2013 z dn. 27/12/2013 - o przyjęciu nowych członków