06listopad2018

TOP 500

WIZJA – MISJA – WARTOŚCI,
CZYLI DOKĄD ZMIERZAMY?

WIZJA:

Lider opinii i dobrych praktyk w obszarze współpracy nauki i biznesu.

MISJA:

  • Jesteśmy interdyscyplinarną społecznością profesjonalistów, łączącą środowisko naukowe, akademickie i biznesowe.
  • Naszą pracą wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość i wspólnie zmieniamy Polskę.
  • Jako lider opinii działamy na rzecz ludzi i instytucji związanych z nauką oraz transferem technologii.
  • Wewnętrznie jesteśmy silnym, sprawnie działającym i dynamicznie rozwijającym sie stowarzyszeniem profesjonalistów, które ma istotny i pozytywny wpływ na rozwój karier jego członków.
  • Zewnętrznie chcemy, aby wzorce promowane przez członków Stowarzyszenia stawały się dobrymi praktykami. Chcemy wspierać współpracę nauki z biznesem.
  • Pracujemy razem w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania. Dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Kierujemy się wspólnymi wartościami i zarażamy pasją innych.

WARTOŚCI:

Podstawą naszej działalności są ludzie, a najważniejszymi wartościami i zasadami działania naszego Stowarzyszenia są: profesjonalizm, otwartość na potrzeby i poglądy innych, szacunek oraz uczciwość.

1. Profesjonalizm

Działamy z zachowaniem norm etycznych i kulturowych, z pełną odpowiedzialnością za organizację. Dotrzymujemy słowa i terminów. Nie wybieramy łatwych rozwiązań - tylko słuszne. Nasza praca oznacza zaangażowanie – nie ignorujemy istotnych spraw w obszarze działań Stowarzyszenia. Jesteśmy przykładem najwyższych standardów w realizowanych przez nas działaniach.

2. Otwarcie na współpracę i nowe idee

Dbamy o integrację i wewnętrzną spójność w Stowarzyszeniu. Działamy nieszablonowo. Jesteśmy grupą różnorodnych osób, jednakże w ramach Stowarzyszenia działamy jak jeden zespół. Różnice pomiędzy nami są naszą siłą.

3. Szacunek

Poświęcamy czas na zrozumienie spraw z innej niż nasza perspektywy. Jesteśmy otwarci na opinie innych. Dbamy o skuteczną komunikację, pielęgnujemy relacje i ich trwałość - dzięki temu budujemy współpracę opartą na zaufaniu.

4. Uczciwość

Kierujemy się dobrymi intencjami. Nasze działania są jasne i przejrzyste. Dążymy do sytuacji “win-win”. Jesteśmy ze sobą szczerzy.

Wizja, misja i wartości są efektem prac spotkań programowych i grupy roboczej