06listopad2018

TOP 500

Kategoria: Konferencje

Konferencja “Science for Industry: Necessity is the mother of invention”

W dniach 25-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Science for Industry: Necessity is the mother of invention” organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators z czynnym udziałem licznej reprezentacji absolwentów Programu Top 500 Innovators oraz zaproszonych gości (m.in.: prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda).

Trzecia edycja konferencji będzie poświęcona prezentacji najnowszych polskich osiągnięć w badaniach i poszukiwaniach surowców energetycznych, w tym przede wszystkim gazu łupkowego – uważanego za surowiec potencjalnie strategiczny zarówno gospodarczo jak i politycznie. Ponadto zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w badaniach i poszukiwaniach innych surowców (ropa, gaz, węgiel, wody termalne), innowacje związane z szeroko pojętymi badaniami środowiska, ekologią, geologią, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, poszukiwaniem, eksploatacją, i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i termalnych. Kolejny blok zagadnień dotyczyć będzie możliwościom pozyskania funduszy na realizację projektów badawczych, innowacyjnych oraz komercjalizację technologii. Podczas konferencji wystąpią m.in.: przedsiębiorcy i naukowcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, NCBR, PARP oraz KIC InnoEnergy.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu – szczegółowe informacje

Kategoria: Konferencje

Konferencja podsumowująca projekt „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako patron wydarzenia, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującą projekt „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”, która odbędzie się 12 czerwca 2104 r. w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas konferencji wystąpią m.in. prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor NCBR, Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa PARP, prof. Mirosław Miller z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN oraz Michał Charkiewicza - Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o. Panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniu aktywizacji publicznych organizacji badawczych oraz przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy poprowadzi dr Jolanta Koszelew.

Wydarzenie to będzie też okazją do zapoznania się z potencjałem UMB oraz nawiązania kontaktów. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele nauki, gospodarki, instytucji finansowych, samorządowych, a także przedsiębiorcy z listy "100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw branży medycznej".

Więcej informacji: http://spin.umb.edu.pl/s,konferencja,89.html

Kategoria: Konferencje

Konferencja "Łódzkie innowacje i kreacje"

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, jako patron wydarzenia, zaprasza do udziału z konferencji „Łódzkie innowacje i kreacje”. Odbędzie się ona 13.06.2014 r. w hotelu Novotel, Łódź, al. J. Piłsudskiego 11a.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Andrzej M. Pawlak, wykładowca uniwersytetów Berkley oraz Stanforda w Kalifornii, jeden z nielicznych naukowców pracujący na dwóch uczelniach z pierwszej piątki uczelni amerykańskich. Na swoim koncie ma ponad 100 patentów, a tylko 7 z nich rocznie przynosi ponad 10 mld $ zysków. W wykładzie inauguracyjnym prof. Pawlak przedstawi główne kierunki działalności innowacyjnej oraz kluczowe narzędzia i procedury innowacji niszowej.

Czytaj więcej: Konferencja "Łódzkie innowacje i kreacje"

Kategoria: Konferencje

SECON 2014

W dniach 26-28 marca w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbywała się XXXIII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2014.

Wykład inauguracyjny pt. „Myślenie projektowe w nauce na przykładzie wiodących uczelni amerykańskich”, wygłosił absolwent programu Top 500 Innovators (grupa 40.5 Stanford), płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT.

Czytaj więcej na: wat.edu.pl

Kategoria: Konferencje

"Inventive Engineering" Prof. Tomasz Arciszewski

W dniach 2-13 czerwca br. jeden z topowiczów Krzysztof Szczypiorski współorganizuje w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" cykl wykładów prof. Tomasza Arciszewskiego z George Mason University na temat "Inventive Engineering". Poczytaj więcej aby zapoznać się z planem wykładów. Polecamy także odwiedzenie strony domowej Prof. Arciszewskiego:
http://mason.gmu.edu/~tarcisze/

Czytaj więcej: "Inventive Engineering" Prof. Tomasz Arciszewski

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista