06listopad2018

TOP 500

Stowarzyszenie Top 500 Innovators wspiera po raz kolejny konferencję biowęglową!

Zapraszamy do udziału w III Konferencji "Biowęgiel w Polsce - nauka, technologia, biznes", która odbędzie się 28 maja 2018 r. w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych zajmujących się tematyką biowęgla, biomasy i gospodarki cyrkulacyjnej, producentów biomasy, dostawców technologii do pirolizy biomasy, przedstawicieli kompostowni oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku biomasy w Polsce i na świecie. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele przemysłu oraz wiodących ośrodków naukowo-badawczych.

Organizatorem konferencji jest Biomass Media Group - wydawca m.in. Magazynu Biomasa, Rynku Biogazu, Rynku Pelletu oraz organizator m.in. Kongresu Biogazu i warsztatów biogazowych, a partnerem merytorycznym Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje dotyczące udziału znajdują się na stronie internetowej.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista