06listopad2018

TOP 500

Forum Akademickie - Premiujemy Transfer know-how i technologii

Rozmowa z prof. Stanisławem Bieleckim, rektorem Politechniki Łódzkiej.

W tej rozmowie Pan Rektor dowołuje się do kilku inicjatyw inspirowanych pomysłami pochodzącymi od absolwentów Programu TOP 500 Innovators. Między innymi wymienia nowe programy i metody kształcenia np. design thinking czy problem based learning.
Rektor przedstawia też realizowane na Politechnice Łódzkiej cykle szkoleń dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz transferu technologii, w ramach których uczelnia korzysta wprost z wiedzy i doświadczeń beneficjentów Programu TOP 500 Innovators

Czytaj więcej na forumakademickie.pl